Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Παρασκευή, 6 Μαρτίου 2009

Έγκλημα στην κατεχόμενη Κύπρο

Η Εκκλησία της Κύπρου, με πρωτοβουλία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Χρυσοστόμου, ετοιμάζεται να καταθέσει αγωγή εναντίον της Τουρκίας στο ΕΔΑΔ για τη συνεχιζόμενη καταστροφή 522 εκκλησιών στα κατεχόμενα και προπάντων να επισημάνει την ανάγκη για διαφύλαξη της θρησκευτικής και πολιτιστικής μας κληρονομιάς.


Η αναγκαία αυτή προσφυγή στο ΕΔΑΔ προκύπτει από τη συνεχιζόμενη και συνειδητή, από μέρους της Τουρκίας, καταστροφή των εκκλησιών της Κύπρου και την άρνησή της να συνεργαστεί για την ανοικοδόμηση και επιδιόρθωση όσων μνημείων έχουν υποστεί βάρβαρες αλλοιώσεις.


Είναι γνωστό ότι πολλές εκκλησίες έχουν μετατραπεί σε στάβλους, αποθήκες, ορνιθώνες, νυχτερινά κέντρα, βιβλιοθήκες, πολιτιστικά κέντρα, νεκροτομεία, τζαμιά και στρατόπεδα.


Δεν υπάρχουν σχόλια: