Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Πέμπτη, 19 Μαρτίου 2009

Συμμετοχή Συνδέσμου Κληρικών Χίου στην "Ώρα της Γης 2009"

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΛΗΡΙΚΩΝ
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ
Βροντάδος 19 Μαρτίου 2009
Αρ. Πρωτ.: 18
ΘΕΜΑ: «Συμμετοχή Συνδέσμου Κληρικών Χίου στην «Ώρα της Γης 2009»»
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών αποφάσισε ομόφωνα τη συμμετοχή του Συνδέσμου στην παγκόσμια οικολογική δράση «Ώρα της Γης 2009», που αποτελεί πρωτοβουλία της διεθνούς περιβαλλοντικής οργανώσεως WWF.
Καλεί τα μέλη του να διαδώσουν το μήνυμα οικολογικής ευαισθησίας στις οικογένειές τους, στους συνεργάτες στο ενοριακό έργο και στους ενορίτες τους, ζητώντας τους να συμμετάσχουν συμβολικά στην παγκόσμια κινητοποίηση, σβήνοντας τα φώτα από τις 8.30 μ.μ. έως τις 9.30 μ.μ. το Σάββατο 28 Μαρτίου 2009.
Ο Σύνδεσμος στρατεύει στην προσπάθεια αυτή και το ιστολόγιό του (syndesmosklchi.blogspot.com), στο οποίο θα αναρτηθούν σχετικά μηνύματα.
Με τον τρόπο αυτό δηλώνουμε και εμείς την προσωπική μας δέσμευση και έμπρακτη συμμετοχή στον καλό αγώνα για την προστασία του περιβάλλοντος και την αποτροπή της κλιματικής αλλαγής.

Μετά τιμής
Το Διοικητικό Συμβούλιο
π. Γεώργιος Κωνσταντίνου
π. Ιωάννης Κοντός
π. Δημήτριος Πύρρος
π. Δημήτριος Μαρμαράς
π. Μαρκέλλος Μαλαφής
π. Αλέξανδρος Κατσαρός
π. Γεώργιος Γεώργαλος

Δεν υπάρχουν σχόλια: