Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Κυριακή, 7 Απριλίου 2013

Τζαμί και στη Θεσσαλονίκη;

Του Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Ανθιμου

Ενώ ακόμη η Θεσσαλονίκη εορτάζει τα εκατό χρόνια από την απελευθέρωσή της από τους Τούρκους κατακτητές, επληθύνθησαν οι απαιτήσεις και οι συζητήσεις για την ανέγερση ενός τζαμιού για να αποκτήσουν τόπο θρησκευτικής λατρείας οι μουσουλμάνοι της πόλεως και των προαστίων αυτής. Οι μουσουλμάνοι στη Θεσσαλονίκη και ευρύτερα στη Μακεδονία ήσαν ολιγάριθμοι, αλλά ηυξήθησαν κατά τις τελευταίες δεκαετίες από μετακινήσεις εκ της περιοχής της Δυτικής Θράκης και από τους μετανάστες νομίμους και λαθραίους από διάφορες μουσουλμανικές χώρες. Έτσι το πρόβλημα της αποκτήσεως ενός τζαμιού, μετά την γνωστή δημιουργία του αντιστοίχου ζητήματος της Αθήνας, μεταδόθηκε και στη Θεσσαλονίκη.

Με απόλυτο σεβασμό στην ορθόδοξη χριστιανική παράδοσή μας, οι Χριστιανοί του κριτικού Ελληνισμού είδαν με δυσαρέσκεια και δυσπιστία την υποκινούμενη κινητικότητα για την ανέγερση τζαμιού στη Θεσσαλονίκη, και οι συνειδήσεις τους εταράχθησαν όταν ανανέωσαν στις σκέψεις τους την έλευση του Aποστόλου των Eθνών Παύλου στη Θεσσαλονίκη, όταν ίδρυσε το 54 μ.Χ. την Eκκλησία των Χριστιανών της Μακεδονίας. Και ακόμη η χριστιανική συνείδηση των Θεσσαλονικέων εστράφη στον τόπο της φυλακής και του μαρτυρίου του μεγαλομάρτυρος αγίου Δημητρίου του Μυροβλύτου στον ομώνυμο περίλαμπρο Ναό του, και διηρωτήθη, μα τι συμβαίνει πάλι στον εθνικό και πνευματικό μας βίο; Ξανάρχονται πάλι αυτοί που μας εκράτησαν σκλάβους τετρακόσια χρόνια;

Και οι επαΐοντες απήντησαν. Eρωτήσατε τον Δήμαρχό μας, τον κ. Iωάννη Μπουτάρη. Aλλωστε τα διασώζει όλα τα συμβαίνοντα ο τοπικός Τύπος.

Μόλις προ ημερών ο κ. Δήμαρχος ωδήγησε πενήντα φοιτητές μουσουλμάνους της «ιερατικής» Σχολής Κομοτηνής στο κτίριο Γενή Τζαμί, που τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιήθηκε ως Aρχαιολογικό Μουσείο, και εκεί έκαμαν την προσευχή τους. Eδώ πρέπει να σημειώσωμε ότι οι περισσότεροι μουσουλμάνοι ευρίσκονται στις ακραίες συνοικίες της Θεσσαλονίκης, οι οποίοι τελούν τα 2 θρησκευτικά τους καθήκοντα σε αίθουσες-τεκέδες, χωρίς κρατική άδεια και υπό όρους επισφαλείς για την υγεία τους και για την ζωή τους.

Με τις ιστορικές μνήμες από την πορεία του Γένους των Eλλήνων κάτω από τον δυνάστη των τετρακοσίων χρόνων δουλείας, αλλά και από την μετέπειτα συμπεριφορά του, με την καταστροφή της Σμύρνης, τον διωγμό των Eλλήνων Χριστιανών, την συμφορά των χιλιάδων Eλλήνων Χριστιανών το 1955 στην Κωνσταντινούπολη, οι οποίοι από 300.000 έμειναν μόνον 3.000 στην πατρίδα τους, και ακόμη με την καταστροφή της Κύπρου και την λεηλασία των Eκκλησιών της, πώς θέλετε να αισθάνωνται οι Eλληνες Χριστιανοί όταν ζητούν οι μουσουλμάνοι Τούρκοι να συμβιώσωμε στον πονεμένο τόπο μας;

Παρά ταύτα και επειδή υπάρχουν και μουσουλμάνοι προερχόμενοι ως μετανάστες από άλλες χώρες, τα αισθήματα κάποιων Eλλήνων Χριστιανών για να εξυπηρετηθούν και αυτοί στα της θρησκείας τους, οδηγούν σε σκέψεις εφαρμογής μιας τακτικής υποχωρητικότητος στο αίτημα της λειτουργίας ενός τζαμιού στη Θεσσαλονίκη. Θέλω εδώ να τονίσω με έμφαση ότι το πρόβλημα είναι επικίνδυνο και πολύπλοκο, η δε λύση του απαιτεί σοβαρότητα και σίγουρους λογισμούς. Aρκεί να σκεφθούμε ότι οι κυβερνήσεις της Τουρκίας επί 35 χρόνια βασανίζουν το Οικουμενικό Πατριαρχείο για την έγκριση της λειτουργίας της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης και εξακολουθούν να την κρατούν κλειστή. Στο επιχείρημά τους ότι εμείς στην Πόλη επιτρέπομε να γίνωνται λειτουργίες στις εκκλησίες και ότι εγκρίναμε το ετήσιο προσκύνημα στη Μονή Σουμελά, τους απαντούμε ότι στη Δυτική Θράκη υπάρχουν εκατοντάδες τζαμιά και ισλαμικά σχολεία καθώς και διευκολύνσεις για την είσοδο των μουσουλμάνων αποφοίτων των λυκείων στις πανεπιστημιακές σχολές.

Eνα σοβαρό και απαραίτητο κριτήριο για την λύση του προβλήματος της ανεγέρσεως ή έστω της λειτουργίας τζαμιού σε κάποιο κτίριο και στη Θεσσαλονίκη είναι ότι η υπόθεση αυτή δεν είναι μόνον θρησκευτικού χαρακτήρα αλλά και εθνικής προνοητικότητος. Οι σκοποί του Iσλάμ είναι επεκτατικοί και κρύβονται κάτω από τον μανδύα της δικής τους ιεραποστολικής δράσεως. Στη συγκεκριμένη αυτή εκδοχή ας ερωτήσωμε τους Ευρωπαίους για να καταλάβωμε από την εμπειρία τους τις δυσχέρειες και τις συνέπειες από το αδιάκριτο «ανακάτωμα των λαών» στην εποχή μας.

Aπό την δική τους πλευρά οι Τούρκοι γείτονές μας, επί αιώνες κατακτητές και τώρα πάλι διεκδικητές στη Θράκη, στα νησιά μας και στην Κύπρο, δεν υποχωρούν σε καμία πρόταση που θα διευκόλυνε την αποκατάσταση αδικιών που έχουν γίνει εκ μέρους των εις βάρος του Eλληνισμού. Οι κανόνες του διεθνούς δικαίου δικαιολογούν άνετα την σύναψη μιας διμερούς συμφωνίας βάσει της οποίας θα επετρέπετο από το Eλληνικό Κράτος η ανέγερση τζαμιού στη Θεσσαλονίκη και στην Aθήνα, ενώ θα συνεχίζετο και η άψογη μεταχείριση των μουσουλμάνων της Δυτικής Θράκης, οι οποίοι είναι Eλληνες και Ευρωπαίοι πολίτες. Aπό δε της πλευράς της Τουρκίας θα απεφασίζετο τελικά η επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής τής Χάλκης, η τέλεση Θείας Λειτουργίας στον Iερό Ναό της Aγίας Σοφίας τρεις φορές τον χρόνο, η συντήρηση και επαναλειτουργία του Iερού Ναού του Aγίου Βουκόλου που σώζεται ακέραιος στην πολύπαθη Σμύρνη, και η αποφυγή οιασδήποτε παρεμβάσεως της Τουρκίας στον ελλαδικό χώρο της Δυτικής Θράκης τόσον από την Aγκυρα όσον και από το προκλητικό Τουρκικό Προξενείο της Κομοτηνής.

Aς μη θεωρηθούν οι απόψεις αυτές ακραίες ή ανεφάρμοστες. Aπό της πλευράς της Eλλάδος θα υπάρξει απόλυτη εφαρμογή των υποχρεώσεών μας, αφού άλλωστε και οι άρχοντες και οι αρχόμενοι Ελληνες είμεθα και εύπιστοι και υπεράγαν συναισθηματικοί. Το πρόβλημα είναι η Τουρκία, η οποία πέραν των ασυνεπειών της είναι διεκδικητική υπέρ εαυτής, και προ πάντων μια χώρα με δεκάδες εκατομμύρια πληθυσμό. Δεν έχομε δικαίωμα οι Ελληνες να κάνωμε μονομερείς παραχωρήσεις, αφού τα διδάγματα της Iστορίας μάς νουθετούν πολλαπλώς. Η ανέγερση τζαμιών στην Ελλάδα, και μάλιστα στην πρωτεύουσα και στη συμπρωτεύουσα, πρέπει να αποφευχθή με κάθε τρόπο, εάν η Τουρκία δεν δεχθή αντίστοιχες πράξεις υπέρ των Ελλήνων πιστών στα εδάφη της. Και ας μη λησμονούμε ότι οι τριακόσιες χιλιάδες Ελληνες στην Πόλη έμειναν τρεις, ενώ οι μουσουλμάνοι στη Δυτική Θράκη μας από ενενήντα χιλιάδες το 1920 ξεπερνούν τις εκατόν είκοσι χιλιάδες σήμερα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: