Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Τετάρτη, 6 Φεβρουαρίου 2013

Ερωτήματα για την Απογραφή στο Μητρώο Ασφαλισμένων του ΟΠΑΔ.

Ποια Υπηρεσία πρέπει να απογράψει τους αποσπασμένους υπαλλήλους, η Υπηρεσία υποδοχής ή η Υπηρεσία όπου είναι η οργανική τους θέση;
Οι αποσπασμένοι υπάλληλοι απογράφονται στην υπηρεσία υποδοχής όπου έχουν και φυσική παρουσία.

Πού απογράφονται τέκνα ασφαλισμένων άνω των 16 ετών;
Τέκνα ασφαλισμένων μέχρι 18 ετών απογράφονται και θεωρούνται από την Υπηρεσία του άμεσα ασφαλισμένου.

Πού απογράφονται οι συνταξιούχοι;
Οι Συνταξιούχοι ΔΕΝ θα απογραφούν. Απογράφονται μόνο τα έμμεσα μέλη των συνταξιούχων αλλά αυτό γίνεται μόνο στα γραφεία του ΟΠΑΔ.

Σε περιπτώσεις συνταξιοδότησης που οι ασφαλισμένοι είναι εν αναμονή απόδοσης σύνταξης πού απογράφονται και πού γίνεται η θεώρηση των βιβλιαρίων τους;
Ασφαλιστικά θεωρούνται ως εν ενεργεία και πρέπει να απογραφούν και να θεωρηθούν τα βιβλιάριά τους από τις υπηρεσίες που εργάζονταν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: