Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Τετάρτη, 13 Φεβρουαρίου 2013

Στοιχεία στο Υπ. Παιδείας και την Ι.Σύνοδο για την δημιουργία ψηφιακού Χάρτη της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Σας αποστέλλουμε συνημμένως Εγκύκλιο Σημείωμα της Ιεράς Συνόδου και σχετικό Πίνακα, ο οποίος πρέπει να υποβληθεί σε ηλεκτρονική μορφή, στο Υπουργείο Παιδείας και στην Ιερά Σύνοδο, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου.

Ηλ. ταχυδρομείο Υπ. Παιδείας: ekldioikb@minedu.gov.gr

Ηλ. ταχυδρομείο Ι. Συνόδου: arxigrammateia@gmail.com
Πηγή: efimeriosgr.blogspot.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: