Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Σάββατο, 2 Φεβρουαρίου 2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΛΗΡΙΚΩΝ
                 ΧΙΟΥ

ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ                               Βροντάδος 2/2/2013
         822 00 ΒΡΟΝΤΑΔΟΣ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών καλεί τα μέλη του Συνδέσμου στην προγραμματισμένη ετήσια Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 10:00 το πρωί στην ενοριακή αίθουσα του Ιερού Καθεδρικού Ναού Αγίου Γεωργίου Βροντάδου, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1)     Έγκριση Απολογισμού οικονομικού έτους 2012,
2)     Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής
3)     Έγκριση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 
4)     Η επερχόμενη Γενική Συνέλευση του Ιερού Συνδέσμου Κληρικών Ελλάδος.
5)     Τρέχοντα θέματα - Συζήτηση
Στην Γενική Συνέλευση δικαίωμα λόγου και ψήφου έχουν όλα τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
              π. Γεώργιος Κωνσταντίνου                              π. Δημήτριος Πύρρος

Όποιος δεν μπορεί να προσέλθει μπορεί να συμμετάσχει με την κάτωθι δήλωση την οποία θα στείλει στα γραφεία του Συνδέσμου (Καλλιμασιά 82100 ΧΙΟΣ) μαζί με τη συνδρομή του εάν δεν είναι ταμειακώς εντάξει.
………………………………………………………………………………………………
ΔΗΛΩΣΗ
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος………………………………………………………………….
μέλος του Συνδέσμου Κληρικών Χίου δηλώνω με την παρούσα μου ότι συμμετέχω στην Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Κληρικών Χίου της 13ης Φεβρουαρίου 2013 και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα την απόφαση της πλειοψηφίας  των παρόντων.
Εν …………………………………………………………………….2013
Ο ΔΗΛΩΝ

Δείτε την πρόσκληση σε μορφή pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια: