Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Παρασκευή, 1 Φεβρουαρίου 2013

Αποφάσεις του Δ. Σ. του Συνδέσμου Κληρικών Χίου

ΧΙΟΣ 31/1/2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την Τρίτη 29 Ιανουαρίου 2013 συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών και ασχολήθηκε με τα παρακάτω θέματα:

1) Την έγκριση αιτήσεων εγγραφής στον Σύνδεσμο νέων μελών.

2) Την προετοιμασία για τη σύγκληση της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η οποία αποφασίστηκε για την Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 10.00 π.μ. στην έδρα του Συνδέσμου στον Άγιο Γεώργιο Βροντάδου.

3) Το θέμα της μισθοδοσίας του κλήρου, που ανακινείται κατά καιρούς από διαφόρους και με διαφορετικές σκοπιμότητες. Το Δ.Σ. θεωρεί ότι η δήλωση του εκπροσώπου τύπου του Ιερού Συνδέσμου Κληρικών Ελλάδος είναι αρκετή ως απάντηση στις πρόσφατες "προτάσεις" του βουλευτή κ. Τάσου Κουράκη. Ο π. Γεώργιος Βαμβακίδης απάντησε όταν ερωτήθηκε σχετικά: "Η μισθοδοσία των κληρικών έχει κατοχυρωθεί νομικά από την Πολιτεία με πράξη, όταν η Πολιτεία πήρε την εκκλησιαστική περιουσία και δεσμεύτηκε και εγγράφως και επισήμως ότι θα εξασφαλίσει από κει και πέρα τη μισθοδοσία των εφημερίων". Το Δ. Σ. φρονεί ότι, ο ιερός κλήρος δεν έχει χρόνο να ασχοληθεί με το αντικληρικό πνεύμα, που καλλιεργήθηκε πάντοτε πάνω στη στρεβλή περί Εκκλησίας και Κλήρου αντίληψη, γιατί πρέπει να είναι απερίσπαστος στην λατρευτική και ποιμαντική διακονία του λαού του Θεού, καθώς και στο συνεχώς αυξανόμενο κοινωνικό έργο αγάπης και φροντίδας του πλησίον, που γίνεται καθημερινά και χωρίς διακρίσεις. 

4) Τέλος το Δ.Σ. ασχολήθηκε με την πρόσκληση του Ιερού Συνδέσμου Κληρικών Ελλάδος για συμμετοχή στην ετήσια Γενική Συνέλευσή του, που θα γίνει στις 21 Φεβρουαρίου 2013 στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου Αχαρνών, καθώς ήδη πολλά από τα μέλη του τοπικού μας Συνδέσμου είναι και μέλη του ΙΣΚΕ. Το Δ.Σ. παροτρύνει τους αδελφούς να συμμετάσχουν στη Γ.Σ. του ΙΣΚΕ ή να συμπληρώσουν τη σχετική δήλωση συμμετοχής και ενημερώνει ότι μεταξύ των ομιλητών θα είναι και ο πρόεδρος του Συνδέσμου Κληρικών Χίου και μέλος του Δ.Σ. του ΙΣΚΕ, που θα παρουσιάσει το θέμα: "Σχέσεις Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος και Ιερού Συνδέσμου Κληρικών Ελλάδος."

ΕΚ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια: