Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Πέμπτη, 1 Νοεμβρίου 2012

Μία διαφορετική προσέγγιση - πρόταση του www.efimerios.gr για την αξιολόγηση των Εφημερίων.

Τις τελευταίες ημέρες έχουμε λάβει δεκάδες μηνύματα διαμαρτυρίας για την διαδικασία αξιολόγησης των εφημερίων όπως ορίζει η 2932 εγκύκλιος της Ιεράς Συνόδου.

Θέλοντας να συμβάλουμε κάπως σε μία μελλοντική επίλυση των προβλημάτων, όχι τόσο επί της τεχνικής διαδικασίας, (έντυπο αξιολόγησης κλπ) αλλά κυρίως προβλημάτων στις σχέσεις των ανθρώπων (εφημερίων με αρχιερατικούς επιτρόπους κλπ), δημοσιεύουμε σήμερα μία διαφορετική προσέγγιση - πρόταση του www.efimerios.gr για την αξιολόγηση των εφημερίων, η οποία όμως ΔΕΝ μπορεί να εφαρμοσθεί παρά ΜΟΝΟ κατόπιν σχετικής εγκρίσεως . 

Η παρακάτω πρόταση- διαδικασία μπορεί να εφαρμοσθεί επίσης κατόπιν σχετικής εγκρίσεως στην Εκκλησία της Κρήτης κ τις Ιερές Μητροπόλεις της Δωδεκανήσου.

Ι) Τι ορίζει συνοπτικά ο Ν. 4024/2011 (αρθρ. 6 & 7) ΦΕΚ Α 226

Σύμφωνα με τον νόμο υπάρχουν τέσσερις κατηγορίες υπαλλήλων, ΥΕ, ΔΕ, ΤΕ, ΠΕ σύμφωνα με τις γραμματικές γνώσεις εκάστου. 
Κάθε κατηγορία υπαλλήλου έχει έξι βαθμούς: Στ, Ε, Δ, Γ, Β, Α. και από τον ένα βαθμό στον άλλον υπάρχουν μισθολογικά κλιμάκια.
Άρα πλέον ο υπάλληλος όταν διορίζεται λαμβάνει τον βαθμό ΣΤ και αξιολογείται για να εξελιχθεί σε ανώτερο βαθμό.

Ο τρόπος της αξιολόγησης γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:
Κάθε Μάιο συντάσσονται δύο πίνακες σύμφωνα με τις εκθέσεις αξιολόγησης των υπαλλήλων και την εκπλήρωση της στοχοθεσίας που έχει κάθε υπάλληλος.

Α) Πίνακας προακτέων όπου περιλαμβάνει όσους έχουν τις προϋποθέσεις για εξέλιξη.
Σημαντική παρατήρηση εδώ είναι ότι από τους προαχθέντες δεν εξελίσσονται όλοι γιατί ο νομοθέτης έχει προβλέψει να υπάρχει ποσόστωση και ανάλογα τον βαθμό εξελίσσεται το 70% των προακτέων υπαλλήλων (ή το 60% ή το 30% αναλόγως του βαθμού.)

Β) Πίνακας μη προακτέων ο οποίος περιλαμβάνει όσους αξιολογήθηκαν να μην εξελιχθούν σε ανώτερο βαθμό.( οι υπάλληλοι του πίνακα μη προακτέων χάνουν το δικαίωμα εξέλιξης για δύο έτη) 

ΙΙ) Για τους εφημερίους θα μπορούσε να προταθεί η κάτωθι διαδικασία:

Σύμφωνα με τους Ιερούς Αποστολικούς και Συνοδικούς Κανόνες και τις Ιερές Παραδόσεις* δεν ορίζεται καμία διαφοροποίηση των εφημερίων με εξαίρεση την κατάταξή τους σε :

Α) Καθηρημένους       Β) Εν αργία      Γ) Κανονικούς

Ως εκ τούτου :

Α) Οι καθηρημένοι εφημέριοι απολύονται εκ της εφημεριακής θέσεως.
Β) Στον πίνακα μη προακτέων κατατάσσονται οι εν αργία επικριθέντες εφημέριοι κατά τον χρόνο υπηρεσίας στον τρέχον βαθμό.
Γ) Στον πίνακα προακτέων κατατάσσονται οι εφημέριοι που δεν ανήκουν στις δύο ανωτέρω κατηγορίες.

Σχετικά με την ποσόστωση στον πίνακα προακτέων, θα προάγονται οι έχοντες τα πρεσβεία Ιερωσύνης κατ’ έτος, λαμβάνοντας υπ’ όψιν και τυχόν εκκλησιαστικά οφφίκια** (τάξη που εφαρμόζεται στην λειτουργική ζωή). Με την επιφύλαξη, ότι αξιολογούνται αναλόγως τυχόν σχετικές επιπλήξεις ή επιβραβεύσεις, του οικείου Μητροπολίτη, που διαπιστώνονται στον υπηρεσιακό φάκελο του προακτέου εφημερίου.
Αρμόδιο για την ως άνω διαδικασία είναι το οικείο Μητροπολιτικό Συμβούλιο ενεργώντας ως Υπηρεσιακό Συμβούλιο για τους Εφημερίους. 

Κατά της ανωτέρω διαδικασίας ο Εφημέριος μπορεί να ασκήσει προσφυγή ενώπιον της Δ.Ι.Σ. η οποία εκδικάζεται μετά από προηγούμενη Γνωμοδότηση της Συνοδικής Επιτροπής επί των Δογματικών και Νομοκανονικών Ζητημάτων. 

------------------------------------ 

*Η τήρηση των Ιερών Κανόνων έχει συνταγματική προστασία .Αρθρ. 3 παρ. 1 
Σύνταγμα της Ελλάδας
Εις το όνομα της Αγίας και Ομοουσίου και Αδιαιρέτου Τριάδος
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - Βασικές διατάξεις
ΤΜΗΜΑ Β΄
Σχέσεις Εκκλησίας και Πολιτείας
Άρθρο 3
1. Επικρατούσα θρησκεία στην Ελλάδα είναι η θρησκεία της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χριστού. Η Ορθόδοξη Εκκλησία της Ελλάδας, που γνωρίζει κεφαλή της τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, υπάρχει αναπόσπαστα ενωμένη δογματικά με τη Μεγάλη Εκκλησία της Κωνσταντινούπολης και με κάθε άλλη ομόδοξη Εκκλησία του Χριστού·τηρεί απαρασάλευτα, όπως εκείνες, τους ιερούς αποστολικούς και συνοδικούς κανόνες και τις ιερές παραδόσεις……
-----------------------------------
** όπως αυτά ορίζονται στον Κανονισμό 142/1999 της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος «Περί απονομής Εκκλησιαστικών Οφφικίων εν τη Εκκλησία της Ελλάδος».

Δεν υπάρχουν σχόλια: