Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Δευτέρα, 26 Νοεμβρίου 2012

Ο νόμος 4024/2011 για το ενιαίο μισθολόγιο όπως έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα.

Δημοσιεύουμε πίνακα με όλες τις μέχρι σήμερα (25 Νοεμβρίου 2012) τροποποιήσεις του N. 4024/11 (ΦΕΚ 226 Α/27-10-2011) : Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015

ΠΡΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ16/16-12-11 1  1α 18 1  2β 18 1α  29 2  4α 31 1α  4β 31 1β  5α 33 1γ  5β 34 3  34 2γ  34 3  34 4  34 7  
ΠΡΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ31/31-12-11 20 7  25 31 3  31 4  32 3  33 7γ  33 7ζ  
ΝΟΜΟΙ4038/12 4  10 8  28 1  33 1  


19 25 


33 1γ  


25 10  


32 29 1  20 7  20 1  
ΝΟΜΟΙ4047/12 5ο 20 2  33 7ζ  
ΝΟΜΟΙ4052/12 138 Γ3β 1  Γ5 29 5  
ΝΟΜΟΙ4057/12 3ο 10 7  


9ο 15 25 17 30 2  31 40 4  
ΝΟΜΟΙ4058/12 16 20 1  


32 30 1  20 1  
ΝΟΜΟΙ4067/12 42 20 7  
ΝΟΜΟΙ4075/12 26 4  15 30 1  
ΝΟΜΟΙ4072/12 329 1α 5  
ΝΟΜΟΙ4071/12 44 25 


45 20 2  12 20 1  
ΝΟΜΟΙ4084/12 4ο 40 8  
ΝΟΜΟΙ4093/12 1ο Γ1 Γ1 31 Γ1 27 2  


δείτε τον νόμο όπως ισχύει σήμερα 24/11/12


Πηγή: efimeriosgr.blogspot.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: