Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Τρίτη, 29 Νοεμβρίου 2011

Η πρώτη συνέντευξη του Σεβ. Μητροπολίτου Χίου κ. Μάρκου (video)

Η πρώτη τηλεοπτική συνέντευξη του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, κυρίου Μάρκου, στον Γιάννη Τζούμα

1 σχόλιο:

Κωνσταντίνος Βενεκάς είπε...

Έχετε Επίσκοπο για σπουδαία πράγματα, άξιος!!!