Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Σάββατο, 19 Νοεμβρίου 2011

∆εν ξεχνάµε τον Ιωακείµ (Του ΑΝ∆ΡΕΑ ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η)

ΑΓΑΠΗΤΕ Γιάννη, ∆ιάβασα πρόσφατα στην «ΑΛΗΘΕΙΑ» αναφορά στο αίτηµα για την ηθική αποκατάσταση του αείµνηστου Μητροπολίτη Ιωακείµ Στρουµπή. Είδα λοιπόν να γράφεις ότι το αίτηµα αυτό µάλλον δεν συζητήθηκε ποτέ στην Ιερά Σύνοδο. Με την ευκαιρία αυτή θέλω να σε ενηµερώσω, µαζί και τους αναγνώστες σου, για τα παρακάτω: Όπως θυµόµαστε, το παγχιακό αίτηµα για την αποκατάσταση του Ιωακείµ, διατυπώθηκε σε δυο οµόφωνα ψηφίσµατα του ∆ηµοτικού και Νοµαρχιακού Συµβουλίου Χίου πριν από δυόµισι χρόνια περίπου. Ο τότε Μητροπολίτης Χίου κυρός ∆ιονύσιος διαβίβασε προς την Ιερά Σύνοδο το αίτηµα, µε δική του θετική εισήγηση. Το ζήτηµα παραπέµφθηκε στη Συνοδική Επιτροπή Νοµοκανονικών Ζητηµάτων, στην οποία προήδρευε ο χιώτης στην καταγωγή, Μητροπολίτης Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου Προκόπιος. Η Επιτροπή αυτή µε τη σειρά της ανέθεσε στον Μητροπολίτη Μεσσηνίας Χρυσόστοµο, να µελετήσει την υπόθεση και να εισηγηθεί σχετικά. 

Να σηµειωθεί ότι, η Ιερά Σύνοδος δεν επέτρεψε στον κ. Χρυσόστοµο να πάρει φωτοαντίγραφα της υπόθεσης και να τα µελετήσει στη Μητρόπολή του, αλλά η µελέτη γινόταν κατά τα διαστήµατα της παραµονής του στην Αθήνα. Παρά τις αντιξοότητες, ο εισηγητής εισηγήθηκε θετικά προς την Επιτροπή σχετικά µε το εξεταζόµενο ζήτηµα. Θετική επίσης άποψη είχε και ο Πρόεδρος κ. Προκόπιος. Όµως επίσκοπος γνωστός για τις απόψεις του, ο οποίος δυστυχώς, εκτός από µέλος της Επιτροπής Νοµοκανονικών Ζητηµάτων, ήταν κατά την περίοδο εκείνη και Συνοδικός, κατάφερε να ανατρέψει τη θετική εισήγηση και η Ιερά Σύνοδος να αποφασίσει αρνητικά σχετικά µε το αίτηµα της αποκατάστασης του Ιωακείµ. Η απόφαση αυτή της Ιεράς Συνόδου, η οποία ελήφθη προ έτους περίπου, ουδέποτε κοινοποιήθηκε προς τα όργανα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Χίου, τα οποία είχαν αναλάβει και τη σχετική πρωτοβουλία. Ο υπογράφων ζήτησε να λάβει τη σχετική απόφαση της Ιεράς Συνόδου, µε δεδοµένο το ενδιαφέρον µου για το θέµα, αλλά και το έννοµο δικαίωµά µου ως πολίτη. ∆υστυχώς τα Γραφεία της Μητροπόλεως Χίου το αρνήθηκαν, προφασιζόµενοι διάφορα. Επειδή η απόφαση αυτή της Ιεράς Συνόδου προσβάλλει την ιστορική αλήθεια, το χιώτικο λαό στο σύνολό του, όπως και τους εκλεγµένους αντιπροσώπους του, θεωρώ ότι αυτή θα πρέπει να ανακληθεί άµεσα. Είναι ντροπή για την ∆ιοικούσα Εκκλησία να συντηρεί στην εποχή µας τη µισαλλοδοξία και να επιµένει σε µια κατάφωρα άδικη απόφαση την οποία έλαβε στα γκρίζα χρόνια του εθνικού µας βίου. Με την έννοια αυτή χαιρετίζω τη δηµόσια δέσµευση του νέου Μητροπολίτη κ. Μάρκου να αναλάβει πρωτοβουλία για την επαναφορά του θέµατος στην Ιερά Σύνοδο. Άλλωστε, είµαι σε θέση να γνωρίζω ότι κατά τη διάρκεια της θητείας του στη Γραµµατεία της Ιεράς Συνόδου εργάστηκε για την ευόδωση της υπόθεσης του µακαριστού Μητροπολίτη Ιωακείµ.

Πηγή: Εφημερίδα "Η ΑΛΗΘΕΙΑ" (17/11/2011)

Δεν υπάρχουν σχόλια: