Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2011

Κατάργηση συνταγολογίου του Ο.Π.Α.Δ. για τους Εφημερίους και συνταγογράφηση φαρμάκων των Εφημερίων σε συνταγολόγιο του ΙΚΑ

Από 1/11/2011 καταργείται το συνταγολόγιο του Ο.Π.Α.Δ. για τους Εφημερίου κ η συνταγογράφηση φαρμάκων των Εφημερίων θα γίνεται πλέον σε συνταγολόγιο του ΙΚΑ που όμως θα έχουν στην διάθεσή τους οι συμβεβλημένοι Ιατροί. Δεν υπάρχουν σχόλια: