Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Τετάρτη, 16 Νοεμβρίου 2011

Το νέο Δ. Σ. του Ι.Σ.Κ.Ε. για την τριετία Νοέμβριος 2011 - Νοέμβριος 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 


Σήμερα την 16η Νοεμβρίου 2011 συνήλθε το Δ.Σ. του Ιερού Συνδέσμου Κληρικών Ελλάδος υπό την νέα σύνθεση του η οποία προέκυψε από την εκλογική διαδικασία της 14ης Νοεμβρίου κατόπιν προσκλήσεως του πλειοψηφήσαντος Πρωτοπρεσβυτέρου Γεωργίου Βαμβακίδη με μοναδικό θέμα ημερεσίας διατάξεως: 

« Συγκρότησις σε σώμα, εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέως και Ταμία του Δ.Σ. του Ι.Σ.Κ.Ε για την τριετία Νοέμβριος 2011 – Νοέμβριος 2014. » 

Γενομένης προσευχής και μετά την οριζομένη εκ του Καταστατικού του Ιερού Συνδέσμου διαδικασία εξελέγησαν οι κατωτέρω: 

Πρόεδρος : Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Σελλής Κληρικός Ιεράς Μητροπόλεως Αργολίδος 

Αντιπρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Κατωπόδης Κληρικός Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών 

Γενικός Γραμματέας: Πρωτοπρεσβύτερος Βασίλειος Χρηστίδης Κληρικός Ιεράς Μητροπόλεως Κηφισίας 

Ταμίας: Πρεσβύτερος Μιχαήλ Μετζάκης Κληρικός Ιεράς Μητροπόλεως Αργολίδος 

Μέλος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Βαμβακίδης Κληρικός Ιεράς Μητροπόλεως Ζιχνών και Νευροκοπίου 

Μέλος: Πρωτοπρεσβύτερος Χρήστος Χριστοδούλου Κληρικός Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς 

Μέλος: Πρωτοπρεσβύτερος Ευάγγελος Φεγγούλης Κληρικός Ιεράς Μητροπόλεως Καρπενησίου 

Μέλος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου Κληρικός Ιεράς Μητροπόλεως Χίου 

Μέλος: Πρωτοπρεσβύτερος Χριστοφόρος Μουτάφης Κληρικός Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας. 

Τέλος το Δ.Σ. του Ιερού Συνδέσμου Κληρικών Ελλάδος (Ι.Σ.Κ.Ε) όρισε ως εκπρόσωπο τύπου του Ιερού Συνδέσμου τον Πρωτοπρεσβύτερο Γεώργιο Βαμβακίδη κληρικό της Ιεράς Μητροπόλεως Ζιχνών και Νευροκοπίου. 

Εκ του Γραφείου Τύπου του Ι.Σ.Κ.Ε

Δεν υπάρχουν σχόλια: