Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Παρασκευή, 11 Νοεμβρίου 2011

Υπενθύμιση του Ι.Σ.Κ.Ε. για τις αρχαιρεσίες της Δευτέρας 14/11/2011


ΙΕΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 
      (Ι.Σ.Κ.Ε.) 

ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ

Ο Ιερός σύνδεσμος κληρικών Ελλάδος, υπενθυμίζει στά μέλη του ότι, τήν Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2011 καί ώρα 10:30 π.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου Αχαρνών θα διεξαχθούν οι αρχαιρεσίες γιά τήν εκλογή νέου Δ.Σ. καί νέας Ε.Ε. Ι.Σ.Κ.Ε., γιά την τριετία Νοέμβριος 2011 Νοέμβριος 2014. Δικαίωμα ψήφου έχουν τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη καί όσοι κληρικοί προσέλθουν την ημέρα των εκλογών καί τήν καταβάλουν πρίν την φηφοφορία τους. Μ αυτόν τόν τρόπο μπορούν ει δυνατόν όλοι οι κληρικοί της Εκκλησίας της Ελλάδος να εγγραφούν καί νά δώσουν μία πιό δυναμική καί αγωνιστική προοπτική του Ι.Σ.Κ.Ε., γιά τά δίκαια καί άλυτα προβλήματα πού απασχολούν τόν Εφημεριακό Ιερό Κληρό. Η συμμετοχή καί η παρουσία των κληρικών στην προσεχή εκλογική διαδικασία, καθίσταται αναγκαία όσο πότε άλλοτε, όχι μόνο γιά τήν βιωσιμότητα του Ιερού Συνδέσμου, άλλά κυρίως γιά τήν επιτακτική ανάγκη συσπειρώσεως των Εφημερίων πρός τόν κοινό στόχο καί σκοπό, τήν επίλυση δηλαδή των πολλαπλών καί χρονίων προβλημάτων τους. 

ΕΚ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ Ι.Σ.Κ.Ε.      

Δεν υπάρχουν σχόλια: