Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Σάββατο, 21 Αυγούστου 2010

ΕΥΘΕΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΧΙΟΥ ΟΤΙ Η ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΑΝΑΓΚΑΖΕΙ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΑ ΔΙΑΓΡΑΦΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ!

Γράφει η εφημερίδα ΠΟΛΙΤΗΣ (20/8/2010):

Ιερός πόλεμος!

  • ΕΥΘΕΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΧΙΟΥ ΟΤΙ Η ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΑΝΑΓΚΑΖΕΙ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΑ ΔΙΑΓΡΑΦΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ!
  • ΚΑΝΟΥΝ ΛΟΓΟ ΓΙΑ ΑΝΕΥ ΟΡΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗ

Και ενώ όλα έδειχναν ότι κάπου έχει επέλθει μια ηρεμία στις τάξεις της τοπικής εκκλησίας ξαφνικά προκύπτει πόλεμος… 
Ο Σύνδεσμος Κληρικών Χίου με επιστολή του, κάνει λόγω για πολεμική και πιέσεις που δέχονται τα μέλη του από το Μητροπολιτικό γραφείο με σκοπό να υπογράψουν παραιτήσεις, αναφέροντας μάλιστα ότι κάποια από τα μέλη έχουν ήδη αποχωρήσει, κάτω από τις πιέσεις που τους ασκήθηκαν.
Την ίδια ώρα, ο Σύνδεσμος προσπαθεί με κάθε τρόπο και εν μέρει το έχει πετύχει, να διατηρήσει τη συνοχή του, καθώς με πρωτοβουλία των κληρικών- μελών, οριοθετούν τις επόμενες κινήσεις τους και δηλώνουν ξεκάθαρα μέσα από τις αποφάσεις της τελευταίας τους συνέλευσης ότι θα πράττουν οτιδήποτε, οποτεδήποτε κι αν κριθεί αναγκαίο για να διεκδικήσουν τα δίκαια τους.
Την ίδια ώρα με τις αποφάσεις τους, συνεχίζουν την προσφυγή που είχαν καταθέσει στο ΣτΕ, δηλώνουν ότι θα μιλούν ελεύθερα για κάθε θέμα και τέλος, ζητούν συνταξιοδότηση στο 65ο έτος της ηλικίας των ιερέων.

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Την Τρίτη 17 Αυγούστου 2010 και ώρα 11μ.μ. πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Κληρικών Χίου στα γραφεία του Συνδέσμου στη Χίο (οδός Αλεξάνδρου Παχνού 3).
Σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη έγινε αναλυτική ενημέρωση των παρόντων μελών για την πορεία του Συνδέσμου και τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου από την Γενική Συνέλευση της 16ης Δεκεμβρίου 2009 μέχρι σήμερα με αναλυτική ανάγνωση εγγράφων που αφορούν τη συγκεκριμένη περίοδο.
Έγινε αναφορά στις συνεχιζόμενες προκλήσεις από στελέχη των γραφείων της Ιεράς Μητροπόλεως προς τον Σύνδεσμο και τα μέλη του. Τα Μητροπολιτικά γραφεία χρησιμοποιούνται για να ασκείται πολεμική κατά του νομίμου Συνδέσμου μας. Είχαμε διαμαρτυρίες για ειρωνικά σχόλια, άσκηση πίεσης για διαγραφή, χρησιμοποίηση κάθε μέσου με μόνο σκοπό την διάβρωση του Συνδέσμου. Η πολεμική αυτή είχε ως αποτέλεσμα την αποχώρηση μελών, που αντί να απευθυνθούν ως όφειλαν στα νόμιμα όργανα του Συνδέσμου υπέγραψαν δηλώσεις παραίτησης, προτιμώντας για να έχουν την ησυχία τους την άτακτη φυγή, κατά τη στιγμή που το Δ. Σ. προμαχεί με την έγκριση των Γενικών Συνελεύσεων στην πρώτη γραμμή, υπερασπίζοντας την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την ιερατική τιμή, όσων τιμούν την υπογραφή τους, παραμένουν μέλη του καθ’ όλα νόμιμου Συνδέσμου μας και υπερασπίζονται το Καταστατικό του, αλλά και τα σύμφωνα με τους ιερούς κανόνες και τους νόμους αιτήματά του.
Έγινε αναφορά στην άκαρπη προσπάθεια του Δ. Σ. για συνεννόηση με την Ιερά Μητρόπολη στο θέμα της χειροτονίας διακόνου και στην προσφυγή δια των πληρεξουσίων δικηγόρων του Συνδέσμου στο Συμβούλιο της Επικρατείας μετά την τέλεση της χειροτονίας χωρίς την τήρηση της διαδικασίας που προβλέπει ο νόμος.

ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Κληρικών Χίου ομόφωνα αποφάσισε:
1) Ενέκρινε τις πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου από την προηγούμενη Γενική Συνέλευση
μέχρι σήμερα ως σύμφωνες με το Καταστατικό και τις αποφάσεις των προηγούμενων Γενικών Συνελεύσεων.
2) Ενέκρινε το περιεχόμενο όλων των εγγράφων τα οποία διαβάστηκαν ενώπιον της Γ. Σ. 
3) Ενέκρινε την προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας και εξουσιοδότησε το Δ. Σ. να προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια που θα απαιτηθεί.
4) Εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να ενεργήσει τα νόμιμα σε ανάλογη περίπτωση, κατά την οποία θα δεν θα τηρηθούν οι υπό του νόμου προβλεπόμενες διαδικασίες σε θέματα χειροτονίας διακόνου, ή πρεσβυτέρου στην Ιερή μας Μητρόπολη.
5) Εξουσιοδότησε το Δ. Σ. να απαντά άμεσα σε οποιαδήποτε επιβουλή κατά του Συνδέσμου και των μελών του. 
6) Εξουσιοδότησε το Δ. Σ. να συνομιλήσει με το Δ. Σ. του Συλλόγου Ιεροψαλτών για θέματα που αφορούν στην καλύτερη συνεργασία ιερέων – ιεροψαλτών.
7) Έθεσε ως αίτημα την κατάργηση του ορίου ηλικίας που προβλέπεται για τους εν ενεργεία
κληρικούς προκειμένου να συνταξιοδοτηθούν (σήμερα ισχύει το 70ον έτος) και την απόλυτη
εναρμόνιση και συμφωνία με τα όρια ηλικίας των Δημοσίων Υπαλλήλων (προαιρετικά 65ον).

Συνεχίζουμε 

Πρέπει να γίνει αντιληπτή η ανάγκη ύπαρξης συλλογικής οργάνωσης για τη νόμιμη και αποτελεσματική διεκδίκηση θεσμικών, εργασιακών και οικονομικών αιτημάτων. Ισχύει πάντοτε η πρόσκληση από το Σύνδεσμο για ενότητα των κληρικών μας απέναντι στα πραγματικά τους προβλήματα. Στην κατεύθυνση αυτή και με προτροπή του Δ.Σ. πολλά μέλη μας ενεγράφησαν και στον Ιερό Σύνδεσμο Κληρικών Ελλάδος επεκτείνοντας με αυτό τον τρόπο και στην ακριτική Χίο την παρουσία του αρχαιότερου κεντρικού συλλογικού οργάνου των κληρικών της Ελλάδος. Άλλωστε με αυτό τον τρόπο είναι οργανωμένοι και οι κληρικοί των συνδέσμων Αργολίδος, Νέας Ζίχνης, Πάτρας, κ.λ.π. που διατηρούν παράλληλα την ιδιότητα μέλους του συνδέσμου της μητροπολιτικής τους περιφέρειας και του Ιερού Συνδέσμου Κληρικών Ελλάδος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: