Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Τετάρτη, 18 Αυγούστου 2010

Γεωργίου Φ. Παπαδόπουλου: "Ψήγματα από κατά Ματθαίον άγιο Ευαγγέλιο"

Με πολύ χαρά λάβαμε το νέο βιβλίο του αρωγού μέλους του Συνδέσμου μας και Δημοτικού Συμβούλου του Δήμου Χίου κ. Γεωργίου Φ. Παπαδόπουλου με τίτλο "ΨΗΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΑΓΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ" ΧΙΟΣ 2010.
Το συγκεκριμένο έργο είναι αφιερωμένο από το συγγραφέα στη μνήμη του μακαριστού Πρωτοπρεσβυτέρου π. Ιωάννου Πουλή (Εφημερίου και Επόπτη Χαλκειού - Χίου) με αφορμή τη συμπλήρωση δέκα (10) ετών από την προς Κύριον εκδημία του.
Στο εγχειρίδιο, που αποτελείται από 32 σελίδες, ο αναγνώστης έχει τη δυνατότητα να μελετήσει και να εντρυφήσει με απλό τρόπο και κατανοητό σε δέκα (10) Ευαγγελικές περικοπές (χωρία) του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου.
Με την έκδοση του παρόντος πονήματος, οι εργασίες του Γεωργίου Φ. Παπαδόπουλου ανέρχονται σε 17.

Δεν υπάρχουν σχόλια: