Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2009

Μπορούσε να αποφευχθεί νωρίτερα η σύγχυση

Γράφει η εφημερίδα Πολίτης ΔΕΥΤΕΡΑ 22 Ιουνίου 2009 σελίδα 07:

ΜΟΝΟ ΣΕ ΚΤΗΜΑΤΑ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ ΤΗΝ ΤΕΛΕΣΗ
ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ

Χωρίς λόγο προκλήθηκαν αντιδράσεις εδώ και δύο χρόνια από τη Συνοδική Εγκύκλιο, ύμφωνα με την οποία απαγορευόταν η δυνατότητα τέλεσης ιερών μυστηρίων σε χώρους αλλότριους των Ιερών Ναών.
Με αίτημά του, στις 27 Μαΐου 2009, προς την Ιερά Σύνοδο, ο κ.κ. Διονύσιος ζήτησε και πέτυχε την έγκριση αδείας τέλεσης των Ιερών Μυστηρίων και σε Ιδιωτικούς Ναούς (σωματειακούς, συναδελφικούς, εποπτευόμενους από Δήμους).
Σε απάντησή της η Ιερά Σύνοδος, στις 4 Ιουνίου 2009, αποφάσισε ομόφωνα να εγκρίνει το αίτημα, κρίνοντας ότι «δεν απάδει προς τα διαλαμβανόμενα εν τη υπ’ αριθμόν 2850/2007 Συνοδική Εγκύκλιο», η οποία απαγορεύει την τέλεση ιερών Μυστηρίων σε χώρους αλλότριους των Ιερών Ναών, δηλαδή σε ξενοδοχεία, κτήματα και στον έξω από τους Ιερούς Ναούς υπαίθριους χώρους.
Τυπικά και ουσιαστικά
Η Μητρόπολη κοινοποίησε τη Συνοδική Απόφαση και το προηγηθέν αίτημα του Μητροπολίτη, δίνοντας έμμεση απάντηση στο «κατηγορώ» που απηύθυνε για καθυστερημένους χειρισμούς ο Σύνδεσμός Κληρικών.
Τυπικά, βάσει των ημερομηνιών, η Μητρόπολη έχει δίκιο, αφού το αίτημα στην Ιερά Σύνοδο υποβλήθηκε πράγματι τρεις μέρες πριν τη Λαϊκή Συνέλευση των Νενήτων.
Ουσιαστικά, βέβαια, δεν μπορεί να είναι ασύνδετο με την πίεση που δέχτηκε για το θέμα, αφού οι αντιδράσεις των Νενητούσων είχαν ξεκινήσει πολύ νωρίτερα, ενώ και στα γραφεία της Μητροπόλεως η ερμηνεία της εγκυκλίου της Ιεράς Συνόδου αποτελούσε μόνιμο σημείο τριβής με τους πιστούς.
Σημασία πια έχει ότι λήγει μια εκκρεμότητα, που σκανδάλιζε το πλήρωμα της Εκκλησίας με την υπόνοια διακρίσεων και στο εξής η απαγόρευση τέλεσης μυστηρίων είναι απόλυτα συγκεκριμένη, εξαιρώντας στην ουσία μόνο τις περιπτώσεις που επιχειρείται καθαρά η εμπορευματοποίησή τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια: