Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2009

Η Κιβωτός του Κόσμου για δέκα μέρες φιλοξενείται στο ξενοδοχείο Χανδρής της Χίου

Γράφει ο odysseaschios.blogspot.com:
Από την ερχόμενη Δευτέρα 22 Ιουνίου και για 10 ημέρες, 40 παιδιά μ' επικεφαλής τον Χιώτη δημιουργό της Κιβωτού του Κόσμου πατέρα Αντώνιο Παπανικολάου, θα φιλοξενηθούν στο ξενοδοχείο Χανδρής της Χίου.
Η ενέργεια αυτή της εταιρίας Ξενοδοχεία Χανδρής, της οποίας πρόεδρος είναι ο συμπατριώτης μας Γιώργος Παϊδούσης, οφείλεται στη φιλάνθρωπη διάθεση της οικογένειας Χανδρής, της κ. Μυρτώ Χανδρή και των παιδιών της, που επανειλημμένα, αθόρυβα προσφέρουν σημαντικό φιλανθρωπικό έργο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: