Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου 2008

Το Κοινωνικό έργο της Εκκλησίας της Ελλάδος

Μάθετε σε ποιά ενορία μπορείτε να βρείτε δωρεάν φαγητό
Μάθετε που μπορείτε να πάρετε δωρεάν καινούργια ρούχα
Μάθετε πού υπάρχουν φιλανθρωπικά Ιδρύματα
Μάθετε πως προικοδοτούμε άπορες άγαμες κορασίδες
Μάθετε πως μπορούμε να βοηθήσουμε την άγαμη μητέρα
Μάθετε που έχουμε βρεφονηπιακούς σταθμούς για την εξυπηρέτηση της εργαζόμενης μητέρας
Μάθετε που παρέχουμε δωρεάν ιατρική βοήθεια για την οικογένεια
Μάθετε πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε δίνοντας δωρεάν αίμα για τον χειρουργημένο
Μάθετε σε ποιους ξενώνες δεχόμαστε απόρους, αστέγους και κακοποιημένες γυναίκες
Μάθετε πως μπορούμε να βοηθήσουμε το θύμα ναρκωτικών και την οικογένειά του
Μάθετε που έχουμε και πως μπορεί να βοηθήσουν τους γονείς σας τα Κέντρα Προνοίας Γερόντων αλλά και οι Στέγες Γερόντων
Μάθετε που και πως στέλνουμε το παιδί και τον έφηβο δωρεάν κατασκήνωση
Μάθετε που έχουμε Ορφανοτροφεία
Μάθετε που έχουμε Οικοτροφεία
Μάθετε που έχουμε Φοιτητικές Στέγες
Μάθετε για τα οικονομικά βοηθήματα που παρέχουμε σε φοιτητές-σπουδαστές
Μάθετε που έχουμε ιδρύματα για άτομα με ειδικές ανάγκες
Μάθετε που έχουμε θεραπευτήρια χρονίως πασχόντων
Πηγή: Εκκλησιαστικό newsletter “ΠΡΟΝΑΟΣ” Τεύχος 264, 20 Οκτωβρίου 2008 και O.O.Δ.E. - blog (Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Ερευνας)

Δεν υπάρχουν σχόλια: