Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Τετάρτη, 22 Οκτωβρίου 2008

8.000.000€ η Εκκλησία για κατασκευή ιδρυμάτων

Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος στην δεύτερη τακτική της Συνεδρία σήμερα Τετάρτη 22/10/2008 απεφάσισε ανάμεσα σε άλλα να αρχίσει η κατασκευή των κατωτέρω Ιδρυμάτων :
1. Κέντρο Φροντίδος Παίδων με κινητική στέρηση. Για την κατασκευή του θα διατεθεί ποσό 1.500.000 €.
2. Κέντρο Φροντίδος Αυτιστικών Παιδιών. Για την κατασκευή του θα διατεθεί ποσό 1.500.000 €.
3. Κέντρο Φροντίδος Επανεντάξεως Νέων από τα ναρκωτικά. Για την κατασκευή του θα διατεθεί ποσό 1.500.000 €.
4. Κέντρο Φροντίδος Κατακοίτων και Εγκαταλελειμμένων Συνανθρώπων μας. Για την κατασκευή του θα διατεθεί ποσό 3.500.000 €.
Τα χρήματα που διατίθενται για την έναρξη της κατασκευής των Ιδρυμάτων αυτών προέρχονται εκ των 2.700.000.000 δραχμών, δηλαδή περίπου 8.000.000 €, τα οποία είχε διαθέσει προ ετών η Ελληνική Πολιτεία για έργα της Εκκλησίας, και σήμερα ευρίσκονται στις Τράπεζες.

Δεν υπάρχουν σχόλια: