Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Σάββατο 8 Μαρτίου 2014

Η Σύναξη των Προκαθημένων των Ορθοδόξων Εκκλησιών στην Κωνσταντινούπολη

Ἀφίχθησαν εἰς Φανάριον ἵνα συμμετάσχωσιν εἰς τήν ὑπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου συγκαλουμένην, μεταξύ 6ης καί 9ης Μαρτίου, Σύναξιν τῶν Προκαθημένων τῶν Ἁγιωτάτων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, οἱ κάτωθι Μακ. Προκαθήμενοι καί Σεβ., Πανιερ. καί Θεοφιλ. Ἱεράρχαι, καί Κληρικοί, καί ἐκπρόσωποι τῶν κατά τόπους Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν: 

- Ἡ Α.Θ. Μακαριότης, ὁ Πάπας καί Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας καί πάσης Ἀφρικῆς κ. Θεόδωρος ὁ Β’, συνοδευόμενος ὑπό τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γουϊνέας κ. Γεωργίου καί Λεοντοπόλεως κ. Γαβριήλ καί Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Θεοδώρου Δριδάκη. 

- Ἐκ μέρους τῆς Α. Θ. Μακαριότητος, τοῦ Πατριάρχου Ἀντιοχείας καί πάσης Ἀνατολῆς κ. Ἰωάννου Ι’, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Βόστρων κ. Σάββας καί ὁ ἐν Μπουένος Ἄϊρες Μητροπολίτης κ. Σιλουανός, καί ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Πορφύριος Giorgi. 

- Ἡ Α. Θ. Μακαριότης, ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων καί πάσης Παλαιστίνης κ. Θεόφιλος Γ’, συνοδευόμενος ὑπό τῶν Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, καί Ἱερολ. Διακόνου κ. Εὐλογίου. Εἰς τήν Πατριαρχικήν συνοδείαν προσετέθη καί ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀνθηδῶνος κ. Νεκτάριος, Ἐπίτροπος τοῦ Παναγίου Τάφου ἐν τῇ Πόλει.

- Ἡ Α. Μακαριότης, ὁ Πατριάρχης Μόσχας καί πάσης Ρωσσίας κ. Κύριλλος, συνοδευόμενος ὑπό τῶν Σεβ. Μητροπολίτου Βολοκολάμσκ κ. Ἱλαρίωνος, Πρόεδρου τοῦ Τμήματος Ἐξωτερικῶν Ἐκκλησιαστικῶν Σχέσεων τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας, Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Σολνεχνόγκορσκ κ. Σεργίου, Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Νικολάου Μπαλασώφ καί Ἱερολ. Διακόνου κ. Ἀνατολίου Τσουριακώφ. 

- Ἡ Α. Μακαριότης, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Πεκίου, Μητροπολίτης Βελιγραδίου καί Καρλοβικίου καί Πατριάρχης Σερβίας κ. Εἰρηναῖος, συνοδευόμενος ὑπό τῶν Σεβ. Μητροπολίτου Μαυροβουνίου καί Παραθαλασσίας κ. Ἀμφιλοχίου, Πανιερ. Ἐπισκόπου Μπάτσκας κ. Εἰρηναίου καί Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Γαΐου Γκάιτς. 

- Ἡ Α. Μακαριότης, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Βουκουρεστίου, Μητροπολίτης Οὑγγροβλαχίας καί Πατριάρχης Ρουμανίας κ. Δανιήλ,συνοδευόμενος ὑπό τῶν Σεβ. Μητροπολίτου ἐν Δυτικῇ καί Νοτίῳ Εὐρώπῃ κ. Ἰωσήφ, Σεβ. Μητροπολίτου Τιργοβιστίου κ. Νήφωνος καί Ἱερολ. Διακόνου κ. Mihai Muşat. 

- Ἡ Α. Μακαριότης, ὁ Μητροπολίτης Σόφιας καί Πατριάρχης πάσης Βουλγαρίας κ. Νεόφυτος, συνοδευόμενος ὑπό τῶν Σεβ. Μητροπολίτου Νευροκοπίου κ. Σεραφείμ, Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Στωβίου κ. Ναούμ, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Βουλγαρίας, Ἐλλογιμ. Καθηγητοῦ κ. Ἰβάν Δημητρώφ, καί Ἐντιμ. κ. κ. Θεοδώρου Ἀθανάσωφ, Προϊσταμένου τοῦ Πατριαρχικοῦ Γραφείου, καί Κυρίλλου Δημητρώβ, διερμηνέως. 

- Ἡ Α. Μακαριότης, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Μετσχέτης καί Τιφλίδος καί Καθολικός Πατριάρχης πάσης Γεωργίας καί Μητροπολίτης Μπιτσβίνθας καί Σουχουμίου-Ἀμπχαζίας κ. Ἠλίας Β’, συνοδευόμενος ὑπό τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Ἀχαλτσίχης καί Τάο-Κλαρδζέτης κ. Θεοδώρου καί Ζουκδίδι καί Τσαΐσι κ. Γερασίμου, Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Γεωργίου Zviadadze καί Ὁσιωτ. Μοναχοῦ κ. Ἀνθίμου. 

- Ἡ Α. Μακαριότης, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Νέας Ἰουστινιανῆς καί πάσης Κύπρου κ. Χρυσόστομος ὁ Β’, συνοδευόμενος ὑπό τῶν Σεβ. Μητροπολίτου Πάφου κ. Γεωργίου, Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ἀρσινόης κ. Νεκταρίου καί Ἱερολ. Διακόνου κ. Κυπριανοῦ Κουντούρη. 

- Ἡ Α. Μακαριότης, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος Β’, συνοδευόμενος ὑπό τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Δημητριάδος καί Ἁλμυροῦ κ. Ἰγνατίου καί Μεσσηνίας κ. Χρυσοστόμου, Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Διαυλείας κ. Γαβριήλ, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, Ἱερολ. Διακόνου κ. Ἐπιφανίου Ἀρβανίτου καί Ἐντιμ. κ. Χρήστου Γεωργούση. 

- Ἡ Α. Μακαριότης, ὁ Μητροπολίτης Βαρσοβίας καί πάσης Πολωνίας κ. Σάββας, συνοδευόμενος ὑπό τῶν Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Σιεμιατίτσε κ. Γεωργίου καί Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀνδρέου Μπορκόβσκι. 

- Ἡ Α. Μακαριότης, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Τιράνων καί πάσης Ἀλβανίας κ. Ἀναστάσιος, συνοδευόμενος ὑπό τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Κορυτσᾶς κ. Ἰωάννου καί Ἀργυροκάστρου κ. Δημητρίου, καί Ἱερολ. Διακόνου κ. Γρηγορίου. 

* * * 

Σημειωτέον ὅτι πρό τῆς Συνάξεως τῶν Προκαθημένων συνεκλήθη μεταξύ 4ης καί 5ης Μαρτίου Προπαρασκευαστική Ἐπιτροπή, τῆς ὁποίας προήδρευσεν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Περγάμου κ. Ἰωάννης καί εἰς τήν ὁποίαν συμμετέσχον οἱ ἐκ τῶν ὡς ἄνω ἐπί τούτῳ ὁρισθέντες Ἱεράρχαι καί Κληρικοί τῶν κατά τόπους Ὀρθοδόξων Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: