Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 14 χρόνια (2008-2022) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Σάββατο 22 Μαρτίου 2014

Νέο Δ.Σ. στο Σύνδεσμο Εφημεριών της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης

Ο Σύνδεσμος Εφημεριών της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αφού προέβη σε αρχαιρεσίες την Πέμπτη 6 Μαρτίου 2014, ανέδειξε και συγκρότησε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου του οποίου η νέα σύνθεση έχει ως εξής :

1. Αιδ. Πρεσβύτερος Γεώργιος Μετοχιανάκης, Πρόεδρος,
2. Αιδ. Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Μαλλιωτάκης, Αντιπρόεδρος,
3. Αιδ. Πρεσβύτερος Ευάγγελος Παπουτσάκης, Γενικός Γραμματέας,
4. Αιδ. Πρεσβύτερος Γεώργιος Μοσχόβης, Ταμίας,
5. Αιδ. Πρεσβύτερος Ιωάννης Μπολάκης., Μέλος,
6. Αιδ. Πρεσβύτερος Ιωάννης Κομονταχάκης, Μέλος και
7. Αιδ. Πρεσβύτερος Κωνσταντίνος Μυτάκης, Μέλος.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο είχε την πρώτη του συνάντηση με τον Σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κ.κ. Ειρηναίο, σήμερα Τρίτη 18 Μαρτίου 2014, όπου συζήτησε τρέχοντα θέματα τα οποία αφορούν τον ως άνω Σύνδεσμο.

Πηγή: www.creteplus.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: