Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Δευτέρα, 3 Φεβρουαρίου 2014

Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση από τον Ιερό Σύνδεσμο Κληρικών Ελλάδος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη του ΙΣΚΕ στην προγραμματισμένη ετήσια Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 13η Φεβρουαρίου στις 10 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ. (Για εύκολη πρόσβαση μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ηλεκτρικό ή τον προαστιακό σιδηρόδρομο, με αποβίβαση στο σταθμό : Νερατζιώτισσα)

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γ.Σ. θα επαναληφθεί την Πέμπτη 20ην Φεβρουαρίου στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι ειναι ταμειακώς εντάξει και όσοι φροντίσουν να εγγραφούν έγκαιρα αποστέλλοντας την συνδρομήν τους (15 ευρω) στην Δ/ση: π. ΜΙΧΑΗΛ ΜΕΤΖΑΚΗ Ταμία ΙΣΚΕ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ οδός Θεοφανοπούλου 33 Άργος 21200, ή την καταβάλλουν την ημέρα της Γ.Σ. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Α) 10:00 Προσευχή. Επιμνημόσυνος δέησις υπέρ των κεκοιμημένων μελών.

Β) 10:30 Καφές Πρωινό 

Γ) 11:00 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. ΘΕΜΑΤΑ:

   1) Χαιρετισμός Προέδρου ΙΣΚΕ

   2) Χαιρετισμός Προέδρων άλλων αδελφών Συνδέσμων 

  3) Έγκριση Απολογισμού οικονομικού έτους 2013. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής. Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2014.

   4) Τρέχοντα θέματα - Συζήτησις 

ΑΘΗΝΑ 3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                   Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ

Πρ/ρος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΕΛΛΗΣ Πρ/ρος ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: