Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Κυριακή, 3 Μαρτίου 2013

Η ΝΕΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ 
(01.03.2013)

Γενομένης τῆς τακτικῆς ἀνασυγκροτήσεως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, αὕτη ἀπετελέσθη διά τό ἑξάμηνον 01.03.2013 – 31.08.2013, ὑπό τήν προεδρίαν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, ἐκ τῶν Σεβ. Ἱεραρχῶν: 

Γέροντος Χαλκηδόνος κ. Ἀθανασίου 
Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου 
Πέργης κ. Εὐαγγέλου 
Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανοῦ 
Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναίου 
Μύρων κ. Χρυσοστόμου 
Σασίμων κ. Γενναδίου 
Νέας Ἰερσέης κ. Εὐαγγέλου 
Ρόδου κ. Κυρίλλου 
Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνοῦ 
Σιγκαπούρης κ. Κωνσταντίνου 
Αὐστρίας κ. Ἀρσενίου 

Ἐν τοῖς Πατριαρχείοις, τῇ 1ῃ Μαρτίου 2013 
Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου

Δεν υπάρχουν σχόλια: