Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Παρασκευή, 7 Σεπτεμβρίου 2012

Μητροπολίτης Ηλείας Γερμανός προς ΣΥΡΙΖΑ: «Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδημα»

Η Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ νομού Ηλείας, με καταχώρησή της στον τοπικό Τύπο, αμφισβητεί το κοινωνικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Ηλείας η οποία αναγκάζεται να κλείσει ευαγή ιδρύματα.
Ο μητροπολίτης Ηλείας κ. Γερμανός, που πάντα απαντά με έργα, ανέλαβε αυτή τη φορά να απαντήσει και με λόγια.

Και η αλήθεια είναι πως η Ιερά Μητρόπολις Ηλείας, προσφέρει μέγιστο κοινωνικό έργο στο νομό, αλλά κάποιοι φορούν παρωπίδες…

Η απάντηση του μητροπολίτη Ηλείας έχει ως εξής:

Προς

Την Διεύθυνσι της Εφημερίδος ΠΑΤΡΙΣ Πύργου

Αξιότιμε κ. Διευθυντά,
Διάβασα στο Φύλλο της ΠΑΤΡΙΣ της 1-9-2012 Ανακοίνωσι της Γραμματείας του Πολιτικού Κόμματος ΣΥΡΙΖΑ Ηλείας, με τίτλο « Για τα ιδρύματα της Μητρόπολης Ηλείας» και σέ απάντησι αυτού σας γνωρίζω τα εξής:
1.  Τα έσοδα και τα έξοδα των ευαγών Ιδρυμάτων της Ιεράς Μητροπόλεως Ηλείας κάθε χρόνο δημοσιεύονται στον Τοπικό μας Τύπο,τα έχετε και σεις δημοσιεύσει και επομένως έπρεπε να τα γνωρίζουν. Αλλά και τώρα αν θέλουν εύκολα μπορούν να τα μάθουν.

2,  Το ότι τα Ιδρύματα χρονίως πασχόντων και κατακοίτων συνανθρώπων μας ελάμβαναν δια τους ασφαλισμένους του ΟΓΑ και του ΙΚΑ ημερήσιο νοσήλειο και αυτό έπρεπε να το γνωρίζουν. Διότι στους δημοσιευομένους κατ’ έτος Απολογισμούς εσόδων και εξόδων μνημονεύεται ρητώς τούτο, όπως και στα μικρά Ημερολόγια τσέπης και στην ΑΜΠΕΛΟΝ της Μητροπόλεώς μας. Σας τα αποστέλλω να τους τα δείξετε. Όμως πρέπει να ξέρουν ακόμη, ότι αφ’ ενός μεν το ημερήσιο νοσήλειο δεν φθάνει δια να καλύψη όλα τα έξοδα του περιθαλπομένου σ’ ένα Ίδρυμα, αφ’ ετέρου δε ότι στα ιδρύματα της Μητροπόλεώς μας περιθάλπονται και πολλοί άλλοι συνάνθρωποί μας που είναι ανασφάλιστοι. Ποιός καταβάλλει γιαυτούς τα έξοδα;
3.  Η κοινωνική προσφορά των Ιδρυμάτων της Μητροπόλεώς μας, κ. Διευθυντά, δεν είναι «μύθος», ως ισχυρίζονται οι της Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά απτή πραγματικότητα, που την βλέπουν και την αισθάνονται όλοι όσοι ζουν στην Ηλεία, αλλά και πολλοί εκτός αυτής. Την γνωρίζουν και όλες οι αρμόδιες Υπηρεσίες της Ηλείας (Πρόνοια, Νοσοκομεία, Δήμοι, Εισαγγελίες, Αστυνομίες, Επιμεληταί ανηλίκων κ.λ.π.), οι οποίες στην Μητρόπολί μας απευθύνονται δια την περίθαλψι κάποιων εγκαταλελειμμένων συνανθρώπων μας και ποτέ δεν είπαμε ΟΧΙ. Εσύ γνωρίζεις και όλοι οι Διευθυντές του Τοπικού μας Τύπου, ότι οσάκις έχει προβληθή από σας κάποιο θλιβερό γεγονός έρημων και ανήμπορων, ανήλικων η ενήλικων, συνανθρώπων μας, η ταπεινότης μου έχει επέμβει δια να δώση λύσι.
4.  Τα Ιδρύματα χρονίως πασχόντων της Μητροπόλεώς μας, κ. Διευθυντά, λειτουργούν 35 χρόνια. Φαίνεται ότι κάποιοι τώρα, που σταμάτησαν τα δύο να λειτουργούν, κατάλαβαν την λειτουργία τους, αλλά και την μεγάλη τους κοινωνική προσφορά τόσο στους περιθαλπομένους συνανθρώπους μας, όσον και στους εργαζομένους εις αυτά και τις οικογένειές τους. Έτσι επαληθεύθη ο παλιός λόγος περί του Μυλωνά.Ο Μυλωνάς, λέει, όσο ο μύλος του δουλεύει, παρά τον θόρυβον, κοιμάται ήσυχος. Όταν όμως σταματήση, τότε ανησυχεί και ξυπνάει!!
5.  Όσον αφορά στο όψιμο ενδιαφέρον της Γραματείας του ΣΥΡΙΖΑ Ηλείας και την απαίτησί τους να σεβασθούμε τα δικαιώματα των εργαζομένων και την αξιοπρεπή ζωή των τροφίμων, μιλούν για «γλαύκα εις Αθήνας». Διότι αυτά ήσαν, είναι και θα είναι πρώτη δική μας προτεραιότητα και πραγματικότητα. Δια τούτο τα Ιδρύματά μας συνεχίζουν να λειτουργούν από πάσαν άποψιν άψογα.Έπρεπε όμως να τα είχαν επισκεφθή - και τώρα δεν είναι αργά - δια να ιδούν πως λειτουργούν, να τα συγκρίνουν με άλλα κρατικά η ιδιωτικής πρωτοβουλίας τέτοια ιδρύματα και τότε να έλθουν να τα συζητήσουμε, όπως έκανε προ ημερών η Βουλευτής Ηλείας του ΣΥΡΙΖΑ κ. Έφη Γεωργοπούλου - Σαλτάρη μαζί με κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ της Ηλείας και μου εδήλωσαν την στήριξί τους.
6.  Τέλος κάνω στην Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ Ηλείας την εξής πρότασι: Τους παραχωρούμε ΔΩΡΕΑΝ την χρήσι των δύο Ιδρυμάτων, Βάρδας και Πελοπίου, μαζί με όλον τον εξοπλισμό τους, δια να τα λειτουργήσουν αυτοί. Η Μητρόπολίς μας επί πλέον τους δίνει την εξουσιοδότησι να εισπράττουν και τα έσοδα από την ΜΕΓΑΛΗ (!) περιουσία που τους δώρησαν οι τρόφιμοί τους, ακόμη και να την πουλήσουν δια την λειτουργία τους. Διότι η Μητρόπολίς μας έχει πολλά μικρά, και μεγάλα, Κληροδοτήματα, αλλά αυτά προέρχονται από ευγενείς ευπόρους Χριστιανούς ΕΥΕΡΓΕΤΑΣ, όπως και όλη η Εκκλησιαστική περιουσία, οι οποίοι εμπιστεύονται την Εκκλησία μας και εκτιμούν το κοινωνικό της έργον, και ΟΧΙ από τους τροφίμους των Ιδρυμάτων, που συνήθως είναι οι πτωχοί και εγκαταλελειμμένοι συνάνθρωποί μας.
Κύριε Διευθυντά,
Ο πολύπαθος και πολύπειρος Λαός μας, λέει· «Έξω από τον χορό πολλά τραγούδια ξέρεις. Έλα και μέσα να σε ιδώ». Από λόγια, υποσχέσεις και δημαγωγίες έχει πλέον χορτάσει ο Λαός μας. Έργα τώρα θέλει, φάρμακα και όχι συνταγές, γιατί   μόνον αυτά τον πείθουν και αληθινά τον ανακουφίζουν. Και δια την Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ Ηλείας «Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδημα . . .».
Κύριε Διευθυντά,
Την Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ Ηλείας, και όλες τις Γραμματείες των Πολιτικών Κομμάτων, η Μητρόπολίς μας τους θέλει δίπλα της και όχι απέναντι, ώστε μαζί να αγωνιζόμεθα δια την ανύψωσι του βιωτικού επιπέδου των Ηλείων και την βοήθεια των αδυνάτων και ανήμπορων συνανθρώπων μας. Η Μητρόπολίς μας αυτά τα λίγα σήμερα μπορεί να κάνη. Ας έλθουν και αυτοί κοντά, για να κάνουμε περισσότερα.
Επί τούτοις διατελώ,
† Ο Ηλείας ΓΕΡΜΑΝΟΣ

Πηγή: www.ierovima.gr 

Δεν υπάρχουν σχόλια: