Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Τρίτη, 6 Σεπτεμβρίου 2011

Αποφάσεις δεύτερης συνεδρίας της Δ.Ι.Σ. για το μήνα Σεπτέμβριο

Δεύτερη Συνεδρία της Δ.Ι.Σ. για το μήνα Σεπτέμβριο

Συνήλθε σήμερα Τρίτη, 6 Σεπτεμβρίου 2011, στην δεύτερη Συνεδρία Της για το μήνα Σεπτέμβριο η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, υπό την Προεδρία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου.

Κατά την σημερινή Συνεδρία :
Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος επικύρωσε τα Πρακτικά της προηγουμένης Συνεδρίας.

Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος ενέκρινε τον κατάλογο των δικαιούχων του επιδόματος για το τρίτο τέκνο στη Θράκη, για το δίμηνο Ιουλίου – Αυγούστου 2011. Οι οικογένειες που θα λάβουν το επίδομα είναι 876 και το ποσό ανέρχεται στα 180.000,00 ₠.

Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος ασχολήθηκε με τα θέματα των Σχολείων και Σχολών Εκκλησιαστικής Εκπαιδεύσεως και αφού άκουσε την ειδική Επιτροπή της Εκκλησίας για τα θέματα αυτά, αποφάσισε να υποβάλει τις προτάσεις, στις οποίες κατέληξε, στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μαθήσεως και Θρησκευμάτων, για περαιτέρω επεξεργασία και την από κοινού εξέτασή τους.

Επίσης συζήτησε και έλαβε αποφάσεις σχετικά με τρέχοντα υπηρεσιακά ζητήματα.

Εκ της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: