Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Πέμπτη, 1 Σεπτεμβρίου 2011

Ἀνακοινωθέν ἐπί τῇ ἀνασυγκροτήσει τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου (01.09.2011).

Γενομένης τῆς τακτικῆς ἀνασυγκροτήσεως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, αὕτη ἀπετελέσθη διά τό ἑξάμηνον 01.09.2011 – 29.02.2012, ὑπό τήν προεδρίαν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, ἐκ τῶν Σεβ. Ἱεραρχῶν:

Γέροντος Νικαίας κ. Κωνσταντίνου 
Θυατείρων καί Μεγάλης Βρεταννίας κ. Γρηγορίου 
Καρπάθου καί Κάσου κ. Ἀμβροσίου 
Περγάμου κ. Ἰωάννου
Πριγκηποννήσων κ. Ἰακώβου 
Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος
Σεβαστείας κ. Δημητρίου
Ἁγίου Φραγκίσκου κ. Γερασίμου 
Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγενίου 
Κορέας κ. Ἀμβροσίου
Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου
Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου

Ἐν τοῖς Πατριαρχείοις, τῇ 1ῃ Σεπτεμβρίου 2011

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου

Δεν υπάρχουν σχόλια: