Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2011

Ξεκίνησε η λειτουργία της ιστοσελίδας της Συνοδικής Επιτροπής Χριστιανικής Αγωγής της Νεότητος


Ξεκίνησε η λειτουργία της ιστοσελίδας της Συνοδικής Επιτροπής Χριστιανικής Αγωγής της Νεότητος:


Σκοπός μας είναι να βοηθήσουμε κατηχητές και εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων να οργανώσουν και να εμπλουτίσουν τα μαθήματά τους, σχετικά με τα δόγματα, με την ιστορία και με άλλες ποικίλες πληροφορίες για την Ορθόδοξη Χριστιανική πίστη μας.

Μπορείτε να αναζητήσετε το υλικό, είτε με την χρονική σειρά των Κυριακών του έτους, είτε κατά θέμα. Παράλληλα, θα βρείτε αποθηκευμένο πλούσιο υλικό από παρόμοιες προσπάθειες.
Ελπίζουμε να ανταποκριθούμε στην ανάγκη μιας νέας μορφής κατηχητικού μαθήματος με αναλλοίωτη την αλήθεια και τα διαχρονικά μηνύματα του περιεχομένου του.

Περιμένουμε να μας στείλετε:
  •  προτάσεις για κατηχητικά μαθήματα
  •  ειδήσεις και φωτογραφικό υλικό από εκδηλώσεις της ενορίας ή της Μητροπόλεώς σας
  •  εκπαιδευτικά θέματα
  • υλικό για την Τράπεζα Πολιτισμού (τραγούδια, θεατρικά έργα, βίντεο, προτάσεις χειροτεχνίας & ζωγραφικής κλπ)

αλλά και ό,τι μπορεί να βοηθήσει κατηχητές και εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων να οργανώσουν και να εμπλουτίσουν τα μαθήματά τους, σχετικά με την Ορθόδοξη Χριστιανική πίστη μας,
στο e-mail: info@catichisis.gr
 
Στην ιστοσελίδα www.catichisis.gr μπορείτε ακόμα να δείτε:


Πηγή: www.catichisis.gr/  

Δεν υπάρχουν σχόλια: