Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Τρίτη, 20 Σεπτεμβρίου 2011

Γενική Συνέλευση και Αρχαιρεσίες στον Ι.Σ.Κ.Ε. στις 14/11/2011

ΙΕΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
(Ι.Σ.Κ.Ε.)

ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιερού Συνδέσμου Κληρικών Ελλάδος (Ι.Σ.Κ.Ε.), συνήλθε σήμερα 19| 9|2011 σε συνεδρία καί ομόφωνα αποφάσισε σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού του, την σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως των μελών του τήν 14ην Νοεμβρίου 2011 στόν Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου Αχαρνών με μοναδικό θέμα: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΑΠΕΡΧΟΜΕΝΟΥ Δ.Σ. Ι.Σ.Κ.Ε., καί ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ-ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΕΟΥ Δ.Σ. καί ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ι.Σ.Κ.Ε. γιά την τριετία 2011-2014.
Δικαίωμα ψήφου έχουν τά ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη του καί όσοι κληρικοί φροντίσουν να αποστείλουν την ετήσια συνδρομή των 15,00 ΕΥΡΩ στόν ταμία του Ι.Σ.Κ.Ε., Πρωτ/ρον Γεώργιον Βαμβακίδην Ι.Μ. Ζιχνών καί Νευροκοπίου, ή τήν καταβάλουν την ημέρα των εκλογών. Όσοι κληρικοί επιθυμούν νά θέσουν υποψηφιότητα είτε γιά τό Δ.Σ. είτε γιά την Ε.Ε. Ι.Σ.Κ.Ε., καί είναι ταμειακώς τακτοποιημένοι θά πρέπει με ιδιόχειρη αίτηση μέχρι την 14ην Οκτωβρίου 2011 να την αποστείλουν στα Γραφεία του Ι.Σ.Κ.Ε., Σοφοκλέους 4 105 59 Αθήνα αναγράφοντας : επιθυμώ να
είμαι υποψήφιος στό Δ.Σ. του Ι.Σ.Κ.Ε ή στην Εξελ. Επιτροπή.
Τέλος ο απερχόμενος Πρόεδρος του Ι.Σ.Κ.Ε, Πρωτ/ρος Γεώργιος Σελλής ευχαρίστησε τά μέλη του Δ.Σ. γιά την αγαστή καί αρμονική συνεργασία πού είχαν μαζί του γιά αυτά τα τρία χρόνια 2009-2011 καθώς καί γιά την αθόρυβη μεν, αλλά ουσιαστική παρέμβαση του Ι.Σ.Κ.Ε., γιά την επίλυση των χρόνιων προβλημάτων που απασχολούν τους Εφημερίους. Εκ μέρους των μελών του απερχομένου Δ.Σ. αντιφώνησε ευχαριστώντας τόν Πρόεδρο, ο Αντιπρόεδρος π. Ιωάννης Κατοπόδης.

ΕΚ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ Ι.Σ.Κ.Ε.

Δεν υπάρχουν σχόλια: