Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Δευτέρα, 10 Αυγούστου 2009

Αυτό πήγαν να χαλάσουν (εφημερίδα "Η Αλήθεια")
Aυτό πήγαν να χαλάσουν

Μια φωτογραφία ίσον χίλιες λέξεις. Ο Μητροπολίτης χωρίς καμία συνοδεία της... αυλής προσήλθε να συλλειτουργήσει με τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Κληρικών, πατ. Γ. Κων/νου, στην εκκλησία του Αγ. Αιμιλιανού.
Ο δεύτερος σε ένδειξη σεβασμού τού φιλάει το χέρι και έτσι δίνεται και μια εξήγηση γιατί εσίγησε ο Σύνδεσμος στην επιστολή των αρχιερ. Επιτρόπων της αυλής συν όσων τους ακολούθησαν.
«Θέλησαν να προβοκάρουν αυτή ακριβώς τη συνάντηση», μάς έλεγε ο ιερέας «και δεν το πέτυχαν».
Τώρα απομένει να δούμε αν θα τους απαντήσει ο Σύνδεσμος ή αν θα τους αγνοήσει, κάτι που μάλλον είναι σοφότερο.

Εφημερίδα "Η Αλήθεια" www.alithia.gr/column.aspx?Columnsid=4

Δεν υπάρχουν σχόλια: