Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Δευτέρα, 10 Αυγούστου 2009

«Ιερό» λάδι στη φωτιά (εφημερίδα "Η Αλήθεια")

ΚΑΙ ΞΑΦΝΙΚΑ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟΙ ΕΠΟΠΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ… ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
«Ιερό» λάδι στη φωτιά
«ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΠΕΡΙ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΝΕΝΩΣΙΣ ΜΑΣ»
5/8/2009

ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΩΡΑ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ, Ο ΧΙΟΥ ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ «ΑΝΤΑΡΤΕΣ»

Και ενώ όλα ήταν ήσυχα, έρχεται ξανά η εκκλησιαστική θύελλα εν μέσω καύσωνος και μάλιστα με σκοτσέζικη μέθοδο, μία κρύο - μία ζέστη…
Απ' τη μία εκδίδεται η τυπική ανακοίνωση λειτουργιών του Μητροπολίτη, όπου αρχής γενομένης απ' τον Άγιο Αιμιλιανό (εκκλησία της Καλλιμασιάς) φαίνεται ότι συλλειτουργεί με τον Πρόεδρο του Συνδέσμου (τον απέφευγε όπως ο διάβολος το λιβάνι…) αλλά και στη συνέχεια με όλα σχεδόν τα μέλη της διοίκησής του.
Απ’ την άλλη στην ιστοσελίδα chiosnews βλέπει το φως της δημοσιότητας η παρακάτω επιστολή των Αρχ. Εποπτών, που στην ουσία είναι το περιβάλλον του Μητροπολίτη με το άλλοθι κάποιων εξαιρέσεων.
Έτσι, λοιπόν, εν μέσω καύσωνος ρίχνεται πάλι «λάδι στη φωτιά» και μάλιστα με μία απάντηση ιεροπρεπή, βεβαίως... αλλά με επιχειρήματα (εκτός του ιερού σιέλου στο Μητροπολίτη) του τύπου «τρεις λαλούν και δυο χορεύουν», αφού ο Ι. Σύνδεσμος ξεκαθάρισε ότι ασχολείται με υπαρκτά προβλήματα των μελών του, που στην ουσία τους στερούνται (με την ένοχη σιωπή όλης της τοπικής πολιτικής ηγεσίας πλην του Δημάρχου Χίου, που κάνουν τα κορόιδα χωρίς να παίρνουν θέση) το δικαίωμα του συνδικαλισμού, κατοχυρωμένο απ' το σύνταγμα, που, θέλουν δε θέλουν κάποιοι, είναι πάνω απ' όλους και όλα.
Αναλυτικά, στην επίμαχη επιστολή που κάνει πλέον και τυπικά δύο κομμάτια την τοπική εκκλησία σημειώνονται τα εξής:
«Εμείς, οι Αρχιερατικοί Επόπται της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έχοντες συναίσθησιν των πνευματικών και διοικητικών ευθυνών και υποχρεώσεών μας, εξ αφορμής της δημιουργηθείσης εκκλησιαστικής καταστάσεως, η οποία κορυφώθηκε, αστηρίκτως και ως μη ώφειλε, εις το Σεπτόν πρόσωπον του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χίου κ.κ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ, μετά από πολλήν περίσκεψιν δύο συνεδριάσεων, κατελήξαμεν ομόφωνα εις τα εξής:
1. Τονίζομε την υπακοήν, τον σεβασμόν και την αγάπην μας προς τον Ποιμενάρχην μας, τον Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Χίου, Ψαρών και Οινουσσών κ.κ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΝ, ο οποίος, επί τριάκοντα συναπτά έτη, εκδαπανάται εις την υπηρεσίαν του λαού της Ιεράς Μητροπόλεώς μας, με έργο πολυμερές και πλουσιώτατον, πανταχόθεν αναγνωριζόμενον, ως και την, εξ ολοκλήρου, αφοσίωσίν μας εις την Ορθόδοξον Εκκλησίαν, στοιχεία άνευ των οποίων δεν είναι δυνατή και υπαρκτή η παρουσία και λειτουργία μας ως Κληρικών.
2. Σύνδεσμός μας είναι η περί την Αγίαν Τράπεζαν συνένωσίς μας και συμμετοχή μας εις την αναίμακτον Θυσίαν του Θεανθρώπου Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Κάθε διαφοροποίησις ή κριτική Κληρικού προς τον Σεβ. Μητροπολίτην, παρεκτός θέματος πίστεως, πολλώ μάλλον όταν γίνεται δημοσία, θέτει αυτόν εκτός της κανονικής σχέσεως, ως η Αγία Γραφή, οι Ιεροί Κανόνες και οι Πατέρες της Εκκλησίας ορίζουν και υπεύθυνον όχι μόνον δια την Ιερωσύνην του, αλλά και δια την σωτηρία των ψυχών, που του ενεπιστεύθη ο Θεός, και της ψυχής του.
3. Πιστεύομε και προβάλλομε, ότι, ως Κληρικοί, έχουμε κυρίως πνευματικά δικαιώματα και υποχρεώσεις έναντι της Εκκλησίας, των πιστών και των εαυτών μας. Ως Κληρικοί είμεθα στρατευμένοι εις την υπηρεσίαν της Εκκλησίας, υπό την άδειαν και ευλογίαν του Σεβ. Μητροπολίτου μας, άνευ της οποίας και η Ιερωσύνη μας καθίσταται ανενεργός.
4. Η ενέργειά μας αυτή υπαγορεύθη από την αγωνίαν μας εκ της διαμορφωθείσης καταστάσεως η οποία επλήγωσε τον πιστόν λαόν της Χίου και προκάλεσε τον σκανδαλισμόν του.
Καλούμε και προσκαλούμε, με αγάπη Χριστού, όλους τους αγαπητούς Συμπρεσβυτέρους, εν ενεργεία και συνταξιοδοτήσει, εις μιαν, υπό τον Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην μας, αγίαν ενότητά μας, - του οποίου σημειωτέον μόνο η Μνημόνευσις του Ονόματος εις τας Ιεράς Ακολουθίας δεν είναι αρκετή, άνευ της ουσιαστικής μετ' αυτού σχέσεως-, ώστε σύμψυχοι να εργαζώμεθα εν τω κόσμω προς δόξαν Χριστού και σωτηρία ψυχών, «υπέρ ων Χριστός απέθανεν».

Οι Αρχιερατικοί επόπται
Πρωτοπρ. Οικουμ. Θρ. Δημήτριος Κ. Γεόμελος
Γεν. Αρχιερ. Επίτροπος - Αρχιερ. Επόπτης πόλεως Χίου

Αρχμ. Οικ. Θρ. Γεώργιος Κ. Λιαδής
Αρχιερατικός Επόπτης Βροντάδου

Αρχιμ. Διονύσιος Κ. Παπανικολάου
Αρχιερατικός Επόπτης Κουρουνίων

Πρωτοπρ. Στυλιανός Μ. Μανώλης
Αρχιερατικός Επόπτης Βολισσού

Πρωτοπρ. Μιχαήλ Β. Στεφανιώρος
Αρχιερατικός Επόπτης Νενήτων

Πρωτοπρ. Γεώργιος Ι. Πουλιάς
Αρχιερατικός Επόπτης Κάμπου

Πρωτοπρ. Γεώργιος Εμμ. Τζιώτης
Αρχιερατικός Επόπτης Πυργίου

Πρωτοπρ. Ιωάννης Ν. Τσιμούνης
Αρχιερατικός Επόπτης Χαλκειού

Πρωτοπρ. Γεώργιος Ευάγγ. Τσαπέλας
Αρχιερατικός Επόπτης Καρδαμύλων

Δεν υπάρχουν σχόλια: