Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Δευτέρα, 24 Αυγούστου 2009

Έτοιμη και η αφίσα του Α΄ Συνεδρίου του Συνδέσμου

Τη σύνθεση της αφίσας αποτελούν μία παλαιά γκραβούρα της Χίου πλαισιωμένη από τους Αγίους "Κολλυβάδες" Πατέρες που έχουν σχέση με τη Χίο και συγκεκριμένα: Οι Άγιοι Μακάριος Κορίνθου, Αθανάσιος ο Πάριος, Νήφων ο Χίος, Παχώμιος ο Χίος, Παρθένιος ο Χίος και Νικηφόρος ο Χίος.
Ακολουθεί ο γενικός τίτλος - θέμα τους Συνεδρίου: «Οι Κολλυβάδες Πατέρες και η σχέση τους με τη Χίο, επ’ ευκαιρία της συμπληρώσεως 200 ετών από την κοίμηση του Οσίου Νήφωνα του εκ Χίου» και ο τόπος διεξαγωγής του, το Ομήρειο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Χίου.
Το Συνέδριο θα διεξαχθεί από την Πέμπτη 3 ως την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2009.

Το πρόγραμμα θα δημοσιευθεί τις επόμενες ημέρες.

Δεν υπάρχουν σχόλια: