Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Τρίτη, 5 Μαΐου 2009

Πρώτη Συνεδρία της Δ.Ι.Σ. για το μήνα Μάιο


Συνήλθε σήμερα Τρίτη, 5 Μαΐου 2009, στην πρώτη Συνεδρία Της η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, υπό την Προεδρία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου.

Κατά την σημερινή Συνεδρία :

Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος επικύρωσε τα Πρακτικά της Εξουσιοδοτήσεως.

Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος ενέκρινε :

– Την πρόταση της Συνοδικής Επιτροπής επί της Χριστιανικής Αγωγής της Νεότητος περί της ημερομηνίας λήξεως των μαθημάτων των Κατηχητικών Σχολείων, την Κυριακή 10 Μαΐου 2009.

– Τον Κανονισμό λειτουργίας του Κλάδου Ηλεκτρονικής Τεχνολογίας της Επικοινωνιακής και Μορφωτικής Υπηρεσίας της Εκκλησίας της Ελλάδος (Ε.Μ.Υ.Ε.Ε.)

– Τον Κανονισμό για την σύσταση και λειτουργία Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, με την επωνυμία «Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών», με σκοπό την επιμόρφωση των Κληρικών και των υποψηφίων Κληρικών για θέματα ποιμαντικής, φιλανθρωπικής και διοικητικής διακονίας.

Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος ενημερώθηκε από την πορισματική έκθεση της Γενικής Εκκλησιαστικής Οικονομικής Επιθεωρήσεως, σχετικά με τον υπ' αυτής διενεργηθέντα έλεγχο στους Κλάδους της Ε.Μ.Υ.Ε.Ε. :

α) Ραδιοφωνίας και β) Πολιτιστικών Προγραμμάτων και Διαδικτύου. Τα αποτελέσματα του γενομένου ελέγχου θα αποσταλούν στους υπευθύνους των Κλάδων για την ενημέρωσή τους.

Τέλος η Δ.Ι.Σ. συζήτησε και έλαβε αποφάσεις σχετικά με τρέχοντα υπηρεσιακά ζητήματα.
Εκ του Γραφείου Τύπου της Ιεράς Συνόδου

Δεν υπάρχουν σχόλια: