Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Κυριακή, 17 Μαΐου 2009

Για το επίδομα των 176 ευρώ

Γράφει ο Χριστ. Μωραΐτης στο περοδικό ΕΝΟΡΙΑ:

Το ανωτέρω επίδομα των 176 ευρώ δεν το λαμβάνουν όλοι οι εν ενεργεία Δημόσιοι Υπάλληλοι και Κληρικοί, αλλά το λαμβάνουν μόνο ορισμένοι Δημόσιοι Υπάλληλοι κατ' επιλογή και προτίμηση των εκάστοτε Υπουργών Οικονομικών. Η ενέργεια αυτή των εκάστοτε Υπουργών Οικονομικών, άλλοι Δημόσιοι Υπάλληλοι παίρνουν το επίδομα των 176 ευρώ και άλλοι δεν το παίρνουν τούτο ήλθε σε σύγκρουση με διάταξη του Συντάγματος ΠΕΡΙ ΙΣΟΤΗΤΟΣ.
Γι' αυτό πλήθος Δημοσίων Υπαλλήλων και Κληρικών προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη ζητώντας να εφαρμοστεί η διάταξη του Συντάγματος ΠΕΡΙ ΙΣΟΤΗΤΟΣ.
Η Δικαιοσύνη απεφάνθη και αποδέχτηκε, ότι όλοι οι μισθοδοτούμενοι από το δημόσιο δικαιούνται το ανωτέρω επίδομα των 176 ευρώ.
Όσοι, λοιπόν, προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη δικαιώθηκαν και λαμβάνουν το επίδομα των 176 ευρώ και μάλιστα αναδρομικά.
Όσοι Δημόσιοι Υπάλληλοι και Κληρικοί δεν έχουν πάρει ατομική δικαστική απόφαση για το επίδομα των 176 ευρώ δεν πρόκειται να το πάρουν ποτέ το ανωτέρω επίδομα των 176 ευρώ, εκτός αν η Κυβέρνηση αποφασίσει με νόμο να το δώσει σε όλους τους Δημόσιους Υπαλλήλους ανεξαιρέτως και βέβαια και στους Κληρικούς.
Μέχρι τώρα έχουν προσφύγει στα Δικαστήρια για το επίδομα των 176 ευρώ πλήθος Δημοσίων Υπαλλήλων και Κληρικών και αναμένουν την εκδίκαση της αγωγής του.
Πηγή: ΕΝΟΡΙΑ, φύλ. 1040, 25/4/09, σελ. 70

Δεν υπάρχουν σχόλια: