Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Τρίτη, 27 Απριλίου 2010

Νέες θέσεις εκκλησιαστικών υπαλλήλων στην Αρχιεπισκοπή και τις Ιερές Μητροπόλεις - Μία και στη Μητρόπολη Χίου

Αναλυτικά οι θέσεις, κατά κλάδο εκπαίδευσης και ειδικότητα, που συνιστώνται για λαϊκούς υπαλλήλους με διάταξη του νομοσχεδίου του υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Εκπαίδευσης και Θρησκευμάτων που κατατέθηκε στη Βουλή
του Χάρη Ανδρεόπουλου (Ο Χάρης Ανδρεόπουλος είναι δημοσιογράφος – θεολόγος ΑΠΘ (xaan@theo.auth.gr), συνεργάτης της εφημερίδας «Eλευθερία» της Λάρισας και της Πύλης Εκκλησιαστικών Ειδήσεων, «Αmen.gr»)

Στη σύσταση νέων θέσεων εκκλησιασιαστικών υπαλλήλων (λαϊκών) σε Ιερές Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Ελλάδος και της Εκκλησίας της Κρήτης προχωρά το υπ. Παιδείας Δια Βίου Εκπαίδευσης και Θρησκευμάτων, με σχετική διάταξη που έχει περιληφθεί στο νομοσχέδιο περί της «Αναβάθμισης του ρόλου του εκπαιδευτικού και της καθιέρωσης κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις» που κατέθεσε χθές στη Βουλή η υπουργός κ. Αννα Διαμαντοπούλου.
Συγκεκριμένα με το άρθρο 42 του εν λόγω νομοσχεδίου προβλέπεται η ίδρυση θέσεων διαφόρων (διοικητικών, κυρίως) ειδικοτήτων ΠΕ (πανεπιστημιακής εκπαίδευσης - ΑΕΙ), ΤΕ (τεχνολογικής – ΤΕΙ), ΔΕ (δευτεροβάθμιας – αποφοίτων Λυκείου και ΙΕΚ) και ΥΕ (υποχρεωτικής εκπαίδευσης – αποφοίτων Γυμνασίου). Οι θέσεις αυτές συνιστώνται μέσω της κατάργησης αντιστοίχων θέσεων διακόνων και ιεροκηρύκων οι οποίες είχαν συσταθεί κατά το παρελθόν, παρέμειναν κενές – ανενεργές και τώρα αντικαθίστανται με θέσεις λαϊκών υπαλλήλων οι οποίες αναμένεται να πληρωθούν εν καιρώ, μέσω του ΑΣΕΠ.

Συνολικά συνιστώνται κατά κατηγορία εκπαίδευσης: 15 θέσεις εκκλησιαστικών υπαλλήλων ΠΕ, 7 θέσεις ΤΕ, δεκαεπτά θέσεις ΔΕ και έξι θέσεις ΥΕ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 42 του νομοσχεδίου:

α) Για την Ιερά Αρχιεπισκοπή και της Ιερές Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Ελλάδος:

Kαταργούνται δέκα τέσσερις (14) κενές θέσεις διακόνων, από τις θέσεις που έχουν συσταθεί με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.δ. 1398/1973 (Α’ 112) και έχουν ανακατανεμηθεί με το άρθρο 1 του ν. 673/1977 (Α’ 238) στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών και στις Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Ελλάδος και αντί αυτών συνιστώνται ισάριθμες θέσεις εκκλησιαστικών υπαλλήλων ως ακολούθως:

- Mία (1) θέση της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων σε θέση κλάδου ΔΕ Διοικητικών – Γραμματέων

- Μία (1) θέση της Ιεράς Μητροπόλεως Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανής και Κονίτσης σε θέση κλάδου ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού

- Μία (1) θέση της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών σε θέση κλάδου ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού

- Μία (1) θέση της Ιεράς Μητροπόλεως Σερβίων και Κοζάνης σε θέση κλάδου ΔΕ Οδηγών

- Μία (1) θέση της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας σε θέση κλάδου ΔΕ Διοικητικών – Γραμματέων

- Μια (1) θέση της Ιεράς Μητροπόλεως Νικαίας σε θέση κλάδου ΔΕ Οδηγών

- Μία (1) θέση της Ιεράς Μητροπόλεως Ελευθερουπόλεως σε θέση κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού

- Μια (1) θέση της Ιεράς Μητροπόλεως Κορίνθου σε θέση κλάδου ΔΕ Προσωπικού Η/Υ

- Μία (1) θέση της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά σε θέση κλάδου ΔΕ Οδηγών

- Μία (1) θέση της Ιεράς Μητροπόλεως Αργολίδος σε θέση κλάδου ΔΕ Διοικητικών – Γραμματέων

- Μία (1) θέση της Ιεράς Μητροπόλεως Λήμνου και Αγίου Ευστατίου σε θέση κλάδου ΔΕ Διοκητικών – Γραμματέων

- Μία (1) θέση της Ιεράς Μητροπόλεως Μεγάρων και Σαλαμίνος σε θέση κλάδου ΔΕ Διοικητικών – Γραμματέων

- Μία (1) θέση της Ιεράς Μητροπόλεως Τριφυλίας και Ολυμπίας σε θέση κλάδου ΥΕ Κλητήρος, και

- Μία (1) θέση της Ιεράς Μητροπόλεως Ναυπάκτου σε θέση κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού

β) Για την Ιερά Αρχιεπισκοπή και τις Ιερές Μητροπόλεις της Κρήτης:

Καταργούνται ένδεκα (11) κενές θέσεις διακόνων, από τις θέσεις που έχουν συσταθεί με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.δ. 1399/1973 (Α’ 112) και έχουν ανακατανεμηθεί με το άρθρο 3 του ν. 673/1977 στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης, στις Μητροπόλεις Κρήτης και στις Ιερές Μητροπόλεις Δωδεκανήσου, και αντί αυτών, συνιστώνται ισάριθμες θέσεις εκκλησιαστικών υπαλλήλων ως ακολούθως:

- Δύο (2) θέσεις της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης σε μία (1) θέση κλάδου ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού και μία (1) θέση κλάδου ΥΕ Ευπρεπίστριας

- Δύο (2) θέσεθς της Ιεράς Μητροπόλεως Γορτύνης και Αρκαδίας σε μία (1) θέση κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού και μία (1) θέση κλάδου ΠΕ Πληροφορικής

- Μία (1) θέση της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου σε θέση κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού

- Δύο (2) θέσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Ιεραπύτνης και Σητείας σε μία (1) θέση κλάδου ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού και μία (1) θέση κλάδου ΥΕ Ευπρεπίστριας

- Δύο (2) θέσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Κισάμου και Σελίνου σε μία (1) θέση κλάδου ΤΕ Κοινωνικής Λειτουργού και σε μία (1) θέση κλάδου ΥΕ Ευπρεπίστριας

- Μία (1) θέση της Ιεράς Μητροπόλεως Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου σε θέση κλάδου ΥΕ Ευπρεπίστριας, και

- Μία (1) θέση της Ιεράς Μητροπόλεως Σύμης σε θέση ΔΕ Οδηγών.

γ) Αντικατάσταση θέσεων ιεροκηρύκων, με θέσεις λαϊκών υπαλλήλων:

Καταργούνται δέκα εννέα (19) κενές θέσεις ιεροκηρύκων από τις θέσεις που έχουν συσταθεί με τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 817/1978 (Α’ 170) και αντί αυτών συνιστώνται ισάριθμες θέσεις εκκλησιαστικών υπαλλήλων ως ακολούθως:

- Tρείς (3) θέσεις της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών σε μία (1) θέση κλάδου ΠΕ Διοκητικού – Οικονομικού, μία (1) θέση κλάδου ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού και μία (1) θέση κλάδου ΔΕ Διοκητικών – Γραμματέων

- Δύο (2) θέσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως σε μία (1) θέση κλάδου ΠΕ Διοκητικού – Οικονομικού και σε μία (1) θέση κλάδου ΔΕ Διοκητικών – Γραμματέων

- Μία (1) θέση της Ιεράς Μητροπόλεως Δράμας σε θέση κλάδου ΔΕ Διοικητικών – Γραμματέων

- Μία (1) θέση της Ιεράς Μητροπόλεως Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου σε θέση κλάδου ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού

- Μία (1) θέση της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως σε θέση κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού

- Μία (1) θέση της Ιεράς Μητροπόλεως Μαρωνείας και Κομοτηνής σε θέση κλάδου ΔΕ Οδηγών

- Μία (1) θέση της Ιεράς Μητροπόλεως Αρτης σε θέσεις κλάδου ΤΕ Διοκητικού – Λογιστικού

- Μία (1) θέση της Ιεράς Μητροπόλεως Σύρου, Τήνου, Ανδρου, Κέας και Μήλου σε θέση κλάδου ΔΕ Οδηγών

- Μία (1) θέση της Ιεράς Μητροπόλεως Ζακύνθου σε θέση κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού

- Μία (1) θέση της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας σε θέση κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού

- Μία (1) θέση της Ιεράς Μητροπόλεως Μονεμβασίας και Σπάρτης σε θέση κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Γραμματέων

- Μία (1) θέση της Ιεράς Μητροπόλεως Ξάνθης και Περιθωρίου σε θέση κλάδου ΠΕ Διοκητικού – Οικονομικού

- Μία (1) θέση της Ιεράς Μητροπόλεως Λευκάδος και Ιθάκης σε θέση κλάδου ΥΕ Ευπρεπίστριας

- Μία (1) θέση της Ιεράς Μητροπόλεως Τριφυλίας και Ολυμπίας σε θέση κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού

- Δύο (2) θέσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πολυανής και Κιλκισίου σε μία (1) θέση κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού και σε μία (1) θέση κλάδου ΔΕ Διοκητικών – Γραμματέων.

* Καταργείται η κενή οργανική θέση ΤΕ Διοκητικού της Ιεράς Μητροπόλεως Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3475/2006, και αντί αυτής συνιστάται θέση κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού.

Oι θέσεις εκκλησιαστικών υπαλλήλων που συνιστώνται, σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους, προστίθενται στις όμοιες θέσεις του αντίστοιχου κλάδου και φορέα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: