Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Πέμπτη, 29 Απριλίου 2010

Το Οικουμενικό Πατριαρχείο για το "έκκλητον" του πρώην Αττικής

Γράφει το Amen.gr:

Με μια απόφαση που μάλλον δεν περίμενε η Εκκλησία της Ελλάδος, η Αγία και Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου της επιστρέφει τον φάκελο με την έκκλητο προσφυγή του πρώην μητροπολίτη Αττικής Παντελεήμονα Μπεζενίτη προκειμένου να τον δικάσει κατά τους Ιερούς Κανόνες. Το Φανάρι θα αναμένει την απόφαση της ελλαδικής εκκλησιαστικής Δικαιοσύνης προκειμένου να αποφανθεί οριστικά για την υπόθεση.
Ως εκ τούτου, υποστηρίζουν εκκλησιαστικοί κύκλοι, η υπόθεση "παραμένει εκκρεμής εωσότου η Εκκλησία της Ελλάδος εκπληρώσει τις Κανονικές της υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Πατριαρχικό και Συνοδικό Τόμο του 1850 αλλά και από το Σύνταγμα που επιτάσσει την τήρηση εκ μέρους της Εκκλησίας της Ελλάδος των Ιερών Αποστολικών και Συνοδικών Κανόνων". 

Το ερώτημα είναι εαν η Εκκλησία της Ελλάδος μπορεί να παρακάμψει πλέον το Οικουμενικό Πατριαρχείο και να προχωρήσει στην πλήρωση των κενών Μητροπόλεων Κηφισίας και Ιλίου ή θα ολοκληρώσει τη δικαστική διαδικασία κατά τους Ιερούς Κανόνες και θα επιστρέψει την υπόθεση στο Φανάρι.

Ακολουθεί το ανακοινωθέν του Οικουμενικού Πατριαρχείου: 

Συνήλθε την Τετάρτην, 28ην, και την Πέμπτην, 29ην Απριλίου, η Αγία και Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου, η οποία, μεταξύ άλλων, επελήφθη και του θέματος της εκκλήτου προσφυγής του τέως Μητροπολίτου Αττικής Παντελεήμονος Μπεζενίτου και αποδεξαμένη την εισήγησιν της Κανονικής Επιτροπής, λαβούσα δε υπ’ όψιν το γεγονός ότι η επιβληθείσα εις αυτόν ποινή της από της αρχιερωσύνης καθαιρέσεως εστηρίχθη αποκλειστικώς επί νόμων της Πολιτείας, απεφάσισεν ομοφώνως όπως αναπέμψη την υπόθεσιν εις την Αγιωτάτην Εκκλησίαν της Ελλάδος προς εκδίκασιν αυτής επί της ουσίας και επί τη βάσει των ιερών κανόνων και επιστροφήν εν συνεχεία του φακέλλου προς τελικήν κρίσιν υπό του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Εν τοις Πατριαρχείοις, τη 29η Απριλίου 2010
Εκ της Αρχιγραμματείας
της Αγίας και Ιεράς Συνόδου

Δεν υπάρχουν σχόλια: