Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Πέμπτη, 30 Απριλίου 2009

Επιστολή Κίνησης 19 για την Αμανή

Χίος 27 Απριλίου 2009
αρ. πρωτ: 16

ΠΡΟΣ: ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΧΙΟΥ

Σεβαστοί πατέρες,

επιθυμώντας να συμβάλλουμε στην πρόληψη των πυρκαγιών, διοργανώνουμε την Κυριακή 10 Μαΐου καθαρισμό του τμήματος του δρόμου από Κέραμο προς Αγιάσματα και από Κέραμο προς Λεπτόποδα με αποψίλωση των πρανών από χόρτα και κλάδεμα των χαμηλών κλαδιών των δέντρων .
Επειδή γνωρίζουμε τις ευαισθησίες σας, και την προσφορά σας στον τόπο μας σας καλούμε να βοηθήσετε με κάθε μέσο και σε αυτή την προσπάθεια.
Η μεταφορά από την Χίο στην Κέραμο για όσους δεν έχουν δικά τους μέσα θα γίνει με ευθύνη και δαπάνη του Συλλόγου μας.

Για το ΔΣ

Η πρόεδρος

Κοντού Αργυρώ

Δεν υπάρχουν σχόλια: