Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Τετάρτη, 4 Φεβρουαρίου 2009

Aπο 1/2/09 οι συμβεβλημένοι ιατροί δέχονται τους ασφαλισμένους του ΟΠΑΔ κανονικά με τα βιβλιάριά τους.

Διακοπή της αναστολής της σύμβασης με ΟΠΑΔ απο 1/2/09
Το Δ.Σ. του Ιατρικού Συλλόγου Χίου αποφάσισε, σε ένδειξη καλής θέλησης, μετά απο την πληρωμή μέρους των οφειλομένων απο τον ΟΠΑΔ αμοιβών και τις δεσμεύσεις για την εξασφάλιση των απαραίτητων κονδυλίων για εξόφληση των υπολοίπων, την προσωρινή διακοπή των κινητοποιήσεων. Έτσι απο 1/2/09 οι συμβεβλημένοι ιατροί μπορούν να δέχονται τους ασφαλισμένους του ΟΠΑΔ κανονικά με τα βιβλιάριά τους.
Ο ιατρικός κόσμος προσβλέπει στην άμεση υλοποίηση των δεσμεύσεων, σε περίπτωση όμως υπαναχώρησης , παραμένει σε ετοιμότητα για περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: