Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Πέμπτη, 1 Ιουλίου 2010

Ανακοίνωση Ι.Σ.Κ.Ε. για την απογραφή κληρικών

Το Δ.Σ. του Ι.Σ.Κ.Ε., εξ αφορμής της Απογραφής προσωπικού του δημοσίου των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, πού θέσπισε η Κυβέρνηση, και υποχρεωτικά συμπεριλαμβάνει όλους τους Κληρικούς:

1ον) Εκφράζει την ανησυχία του και τον προβληματισμό του για την ως άνω Απογραφή των Κληρικών (μήπως είναι ένα σύγχρονο " διά της πλαγίας οδού " ηλεκτρονικό φακέλωμα και των Κληρικών) και εφιστά την προσοχή και την επαγρύπνηση όλων,


2ον) Ευσεβάστως παρακαλεί τους Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτας της χώρας μας, να αναθέσουν σε εξειδικευμένους προς το αντικείμενο (ηλεκτρονικό διαδίκτυο) υπαλλήλους των Γραφείων των Ιερών Μητροπόλεων, Κληρικούς και λαϊκούς, την πλήρη διεκπεραίωση της Απογραφής των Κληρικών τους (συγκέντρωση προσωπικών στοιχείων και αποστολή στο ειδικό Δημόσιο Φορέα), για την πιο άρτια και οργανωμένη εργασία αλλά και διά να αποφευχθούν τυχόν παραλείψεις ή λανθασμένες συμπληρώσεις του Δελτίου Αποστολής, αφού πολλοί εκ των συναδέλφων Συνεφημερίων μας, δεν γνωρίζουν την χρήση των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, με αποτέλεσμα δημιουργίας προβλημάτων στη κανονική καταβολή της μισθοδοσίας των.

3ον) Ενημερώνει όλους τους συνεφημερίους του ότι αναμένει την υλοποίηση του αιτήματος του από τον Υπουργό Οικονομικών κ. Γεώργιο Παπακωνσταντίνου γιά προσωπική συνάντηση μαζί του με σκοπό τη προβολή και την προώθηση των αιτημάτων διά το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό των Κληρικών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: