Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Τετάρτη, 29 Ιανουαρίου 2020

Ψήφισμα για την εκδημία του καπετάν Δημοσθένη Τριαντάφυλλου.

Ψήφισμα 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου Ψαρών και Οινουσσών συνεδρίασε εκτάκτως σήμερα Τετάρτη 29 Ιανουαρίου 2020 κατόπιν της θλιβερής είδησης του θανάτου του καπετάν Δημοσθένη Τριαντάφυλλου πατέρα του δικηγόρου Κωνσταντίνου Τριαντάφυλλου Νομικού συμβούλου και αρωγού μέλους του Συνδέσμου. 

Ο πρόεδρος αναγγέλλει την προς Κύριον εκδημία του Δημοσθένη Τριαντάφυλλου, του καπετάν Δήμου, του Αρχικαπετάνιου του Εμπορικού Ναυτικού, πατέρα του κ. Κωνσταντίνου Τριαντάφυλλου, Νομικού Συμβούλου από συστάσεως του Συνδέσμου και αρωγού μέλους αυτού και εισηγείται να τιμηθεί η μνήμη του εκλιπόντος και να εκφραστούν τα συλλυπητήρια στην τεθλιμμένη οικογένεια. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει: 

1) Να λάβει μέρος στην εξόδιο ακολουθία που θα γίνει στη γενέτειρα του εκλιπόντος, Καλαμωτή. 

2) Να εκφράσει τα συλλυπητήρια και τη συμπαράσταση του στη σύζυγο, τα τέκνα και τα εγγόνια του εκλιπόντος. 

3) Να δημοσιευθεί το παρόν στον επίσημο ιστοχώρο του Συνδέσμου και να επιδοθεί αντίγραφο στην τεθλιμμένη οικογένεια. 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος                        Ο Γενικός Γραμματέας 

            Πρωτοπρεσβύτερος                     Πρωτοπρεσβύτερος 
         Γεώργιος Κωνσταντίνου                   Γεώργιος Χανδρής

Δεν υπάρχουν σχόλια: