Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Παρασκευή, 29 Αυγούστου 2014

Νικόλαος Ιωαν. Σωτηρόπουλος, Θεολόγος-Φιλόλογος- Συγγραφέας ΕΚΟΙΜΗΘΗ ΕΝΑΣ ΑΓΙΟΣ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΟΣ – ΙΕΡΟΚΗΡΥΚΑΣ

Του Γεωργίου Φωτ. Παπαδόπουλου

Στο χώρο της Εκκλησίας, όπως –εξάλλου– και σε όλους τους χώρους της κοινωνίας μας, υπάρχουν καλοί και κακοί. Έτσι και στην Εκκλησία, που είναι θεανθρώπινος οργανισμός (με κεφαλή Της τον Χριστό και μέλη Της τους πιστούς ανθρώπους –και όσον αφορά το δόγμα και τα διδάγματά της παραμένει αναλλοίωτη, αλλά όσον αφορά τον ανθρώπινο παράγοντα που την απαρτίζει φθείρεται και αμαρτάνει αυτός μόνον), υπάρχουν καλοί και κακοί άνθρωποι, Κληρικοί και λαϊκοί. Και οι μεν καλοί αγωνίζονται να γίνουν Άγιοι (κατά τον λόγο του Κυρίου <<Άγιοι γίνεσθε ότι Άγιος ειμί>>, αλλά και <<μιμηταί μου γίνεσθε>>), οι δε κακοί οφείλουν να γίνονται καλοί, ειδάλλως εάν και εφόσον δεν μετανοούν και αναγνωρίζουν την πλάνη τους οφείλουν να ελέγχονται από τον χώρο της Εκκλησίας (κατά τον λόγο του Αποστόλου Παύλου <<μη συγκοινωνείτε τοις έργοις τοις ακάρποις του σκότους, μάλλον δε και ελέγχετε>>).
Στους κακούς αυτούς ανθρώπους, πολλοί των οποίων και Επίσκοποι της Εκκλησίας μας, άσκησε κριτική ένας καλός Ιεραπόστολος, θεολόγος, φιλόλογος και συγγραφέας, ένας αλτρουιστής και ανιδιοτελής εργάτης και σκαπανέας της Εκκλησίας μας, ο -προσφάτως αποδημήσας εις Κύριον- Νικόλαος Ιωαν. Σωτηρόπουλος. Πρόκειται για το εκλεκτότερο και πιστότερο πνευματικό τέκνο του μακαριστού, Αγίου Ιεράρχη, Μητροπολίτη Φλωρίνης κυρού Αυγουστίνου (Καντιώτη) και μέλους της Αδελφότητος Θεολόγων (που ίδρυσε ο π. Αυγουστίνος) <<Ο Σταυρός>>. Εξέδιδε το μηνιαίο, ομώνυμο της Αδελφότητος, περιοδικό <<Ο Σταυρός>>, μέσα από το οποίο οι αναγνώστες του πληροφορούνταν με κάθε λεπτομέρεια την Αγία Γραφή (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) την οποία ανέλυε και επεξηγούσε ενώ, παράλληλα, συνέδεε μαζί Της γεγονότα και στοιχεία της σύγχρονης εποχής και ερμήνευε τα συμβάντα υπό το πρίσμα της Εκκλησίας και του θείου λόγου. Συνέγραψε δεκάδες θεολογικά βιβλία ανεκτίμητης πνευματικής αξίας. Μετέδωσε γνώσεις που σε καμία περίπτωση δεν μπορούσαν να συγκεντρώσουν πλείστοι όσοι πανεπιστημιακοί του είδους. Πραγματοποίησε χιλιάδες ομιλίες σε Ι. Ναούς και αίθουσες, σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης, εκατοντάδες δε εξ αυτών έχουν ηχογραφηθεί και κυκλοφορήσει σε χιλιάδες αντίτυπα και, αποστελλόμενα, έχουν διαφωτίσει εκατομμύρια ψυχές χριστιανών, άλλους δε έχουν οδηγήσει από την απόγνωση ή την άγνοια στον εύδιο λιμένα της Ορθοδοξίας.
Ο καλός αυτός θεολόγος υπέστη τα πάνδεινα επειδή κήρυττε την αλήθεια του Ευαγγελίου, τον αληθινό και γνήσιο λόγο του Θεού. Γενόμενος φόβος και τρόμος των αιρέσεων, ιδιαιτέρως δε της μεγαλύτερης αίρεσης που ανθεί στις ημέρες μας και ονομάζεται <<Οικουμενισμός>> και συνιστά, όχι απλά αίρεση αλλά, παναίρεση. Ομοίως διώκετο και κακολογείτο από ανθέλληνες και αντιχρίστους.
Αυτόν τον λαμπρό θεολόγο, που αφιέρωσε ολόκληρη τη ζωή του στην Εκκλησία, δίχως ποτέ να ωφεληθεί υλικά από την ενασχόλησή του αυτή, επλήγωσαν και εγκάθετοι Ιεράρχες, <<Κύριος οίδεν ποίοις κρίμασιν>> για τους ιδίους τώρα, πέραν κάποιων αθέων και κουλτουριαραίων λαϊκών και εδώ βρήκε πλήρη εφαρμογή ο λόγος του Κυρίου:
Α. «μακάριοί ἐστε ὅταν μισήσωσιν ὑμᾶς οἱ ἄνθρωποι, καὶ ὅταν ἀφορίσωσιν ὑμᾶς καὶ ὀνειδίσωσι καὶ ἐκβάλωσι τὸ ὄνομα ὑμῶν ὡς πονηρὸν ἕνεκα τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου.» (Λουκ. ΣΤ΄, 22).
Β. «ἐν τῷ κόσμῳ θλῖψιν ἕξετε· ἀλλὰ θαρσεῖτε, ἐγὼ νενίκηκα τὸν κόσμον» (Ἰωάν. ΙΣΤ΄, 33)
Γ. «...εἰ ἐμὲ ἐδίωξαν καὶ ὑμᾶς διώξουσιν...» (Ἰωάν.ΙΕ΄, 20) καὶ
Δ. «καὶ ἔσεσθε μισούμενοι ὑπὸ πάντων διὰ τὸ ὄνομά μου· ὁ δὲ ὑπομείνας εἰς τέλος, οὗτος σωθήσεται.» (Ματθ. Ι΄, 22).
Προσωπικά, ήμουν κοινωνός των θείων ρημάτων, που απέπνεαν και παρουσίαζαν με εύληπτο και κατανοητό τρόπο στον αναγνώστη τους τα βιβλία, του Νικολάου Σωτηρόπουλου και επικοινωνούσα τηλεφωνικά με τον ακάματο θεολόγο και αδάμαντα της Ορθοδοξίας αυτόν. Προ τετραετίας εξέδωκα κι ένα μικρό φυλλάδιο, σε δεκάδες αντίτυπα, όπου παρουσίαζα εν συντομία τη ζωή και τη δράση του αγίου αυτού ανθρώπου. Ήθελα να τον φέρω και στη Χίο, μέσα στο 2015, αλλά δεν πρόφθασα. Στο κέλευσμα του Κυρίου ουδείς μπορεί να αντισταθεί !
Εξεδήμησε προς Κύριον, σε ηλικία 80 ετών και παρίσταται σήμερα ενώπιον του Δικαιοκρίτη Κυρίου, μαζί με τον Γέροντά του, π. Αυγουστίνο, ο οποίος (θείο σημάδι τούτο, όντως) εκοιμήθη την ίδια ακριβώς ημέρα (28/08) πριν από τέσσερα χρόνια. Ημέρα κατά την οποία στους Αγίους Τόπους και το Άγιον Όρος τιμάται η μνήμη της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Μαζί με την Μητέρα του Θεού, ο Άγιος Γέρων π. Αυγουστίνος και ο ζηλωτής θεολόγος και κήρυκας της Αληθείας, αδελφός Νικόλαος Σωτηρόπουλος, συμπορεύονται στη Βασιλεία των Ουρανών.
Αντί άλλου αφιερώματος, στη μνήμη του εξαίρετου αυτού αγωνιστή και μαχητή, παραθέτω τούτα τα δυο λόγια μου, αλλά και τα κατωτέρω (περιληπτικά) που ανέφερε, για την προσωπικότητα του εκλιπόντος, ο φίλτατος -πρωτοπόρος στον αγώνα για την Ελλάδα και την Ορθοδοξία- Πρόεδρος του Ιδρύματος Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών, κ. Ιωάννης Αναγνωστόπουλος (ο οποίος εκδίδει και διανέμει δωρεάν –σε 50.000 αντίτυπα ανά την Ελλάδα και το εξωτερικό– το περίφημο πνευματικό και ψυχωφελές, εθνικοθρησκευτικό, περιοδικό <<Φωτεινή Γραμμή>>):
<<… Ὡς γνωστό, ὁ Νικόλαος Σωτηρόπουλος, γιὰ τοὺς ἀνιδιοτελεῖς πολυτιμότατους ἀγῶνες του ὑπὲρ τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ τῆς Πατρίδος, ἀφορίσθη ἀπὸ φίλους τοῦ περιβόητου Ἀρχιεπισκόπου Αὐστραλίας κ. Στυλιανοῦ, τὴν ἀποκαλουμένη μείζονα καὶ ὑπερτελῆ Σύνοδο, πρᾶγμα ἄκρως ἀντιορθόδοξο καὶ σατανικό. Χωρὶς κἂν νὰ τὸν γνωρίζουν καὶ νὰ δύνανται νὰ τὸν ἀναγνωρίσουν σὲ φωτογραφία μεταξὺ μερικῶν ἀνθρώπων, χωρὶς κἂν κλητήριο θέσπισμα, χωρὶς ἀπολογία, τὸν ἀφόρησαν ἀδίκως καὶ παρανόμως, διότι ὁ ἀείμνηστος Σωτηρόπουλος ἦταν μέλος τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας καὶ ὁ οἰκεῖος Μητροπολίτης καὶ ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἔχουν τὸν λόγον. Δὲν τοῦ ἐκοινοποίησαν τὴν καταδίκη του, ἀλλὰ ἐπληροφορήθη ἀπὸ τὰ Μ.Μ.Ε. ὅτι ἀφορίσθηκε ...
Αὐτά, ποὺ ἔγραψε ὁ Νικόλαος Σωτηρόπουλος γιὰ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Αὐστραλίας εἶναι ἐλάχιστα ἀπ᾿ ὅτι ἔπρεπε νὰ γράψῃ...
Μέχρι καὶ σήμερα δὲν θέλησαν 20 Ἱερὲς Σύνοδοι τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας νὰ τὸν δικαιώσουν, παρ᾿ ὅλον ὅτι οἱ περισσότεροι Συνοδικοὶ δὲν ἐπίστευσαν στὸν ἄδικο καὶ παράνομο αὐτὸ ἀφορισμό, τὸν μεταλάμβαναν καὶ τοῦ ἀνέθεταν νὰ ὁμιλῇ στὶς Ἐνορίες τῶν Μητροπόλεών τους.
……….
Εὐχόμεθα καὶ προσευχόμεθα ὁ ἀδελφὸς Νικόλαος, εὑρισκόμενος στὴν Θριαμβεύουσα Ἐκκλησία, νὰ εὔχεται καὶ νὰ προσεύχεται ὁ Θεὸς νὰ συγχωρέσῃ ὅλους αὐτούς, ποὺ διέπραξαν αὐτὸ τὸ εἰδεχθέστατο ἀνοσιούργημα.
Αἰωνία ἡ μνήμη τοῦ ἀκραιφνοῦς Ὀρθοδόξου Θεολόγου καὶ ἀκαταμάχητου ἀγωνιστοῦ Νικολάου Σωτηροπούλου>>.-

Δεν υπάρχουν σχόλια: