Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Παρασκευή, 8 Μαρτίου 2019

Ανακοινωθέν Γενικής Συνέλευσης Συνδέσμου Κληρικών Χίου (7/3/2019).

     ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΛΗΡΙΚΩΝ 
  ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 
ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ 
Χίος, 7 Μαρτίου 2019 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ 

Την Πέμπτη 7 Μαρτίου 2019 πραγματοποιήθηκε η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών στην ενοριακή αίθουσα του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Βροντάδου. 

Μετά την έγκριση του οικονομικού απολογισμού του 2018 και της σχετικής έκθεσης της Ελεγκτικής Επιτροπής καθώς και του προϋπολογισμού του 2019, το σώμα ενημερώθηκε διεξοδικά για τις σχεδιαζόμενες αλλαγές στο Σύνταγμα και τη μισθοδοσία των Κληρικών και για τις θέσεις και τον αγώνα του Ιερού Συνδέσμου Κληρικών Ελλάδος. Το σώμα ενημερώθηκε για σειρά πολυσέλιδων υπομνημάτων, τα οποία κατέθεσε ο ΙΣΚΕ σε όλο αυτό το διάστημα, προς πάσα κατεύθυνση (Αρχιεπίσκοπο, Μητροπολίτες, Υπουργό Παιδείας, Συνοδική Επιτροπή Διαλόγου, Κόμματα του Ελληνικού Κοινοβουλίου, Μ.Μ.Ε.) με τεκμηριωμένες θέσεις, απαντήσεις και αντιρρήσεις έναντι του λεγομένου «σχεδίου συμφωνίας Εκκλησίας – Πολιτείας». 

Ομόφωνα αποφασίστηκε ότι οι Κληρικοί της ακριτικής και νησιωτικής Μητροπόλεώς μας παραμένουν σταθεροί στις κόκκινες γραμμές που έχουν τεθεί από το Σεπτό Οικουμενικό Πατριαρχείο, την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος, την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Κρήτης, τον Ιερό Σύνδεσμο Κληρικών Ελλάδος (Ι.Σ.Κ.Ε) και την Ένωση Συνδέσμων Κληρικών Εκκλησίας Κρήτης (Ε.Σ.Κ.Ε.Κ) όσον αφορά την αναθεώρηση των άρθρων 3 και 21 του Συντάγματος που αφορούν την ουδετεροθρησκεία της Ελληνικής πολιτείας και την Ελληνική οικογένεια αντίστοιχα, καθώς και το μισθολογικό των ιερέων. 

ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΧΙΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια: