Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Τρίτη, 29 Μαΐου 2018

Συνάντηση του Δ.Σ. του Ι.Σ.Κ.Ε. με τον Γ.Γ. Θρησκευμάτων κ. Γ. Καλαντζή

ΑΘΗΝΑ 26/5/2018 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Την Τρίτη 22 Μαΐου 2018 συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιερού Συνδέσμου Κληρικών Ελλάδος ύστερα από πρόσκληση του προέδρου π. Γεωργίου Σελλή. 

Το Δ.Σ. ασχολήθηκε με τον νέο κανονισμό περί "Εφημερίων και Διακόνων" και τις τροποποιήσεις του, ιδιαίτερα όσον αφορά στην πλήρωση των κενών οργανικών εφημεριακών θέσεων. Ο Ι.Σ.Κ.Ε. θεωρεί ότι τα υπό του Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος (Νόμος 590/1977) οριζόμενα και για το θέμα αυτό ισχύουν έναντι οποιουδήποτε κανονισμού ή κανονιστικής διάταξης. Ο Ι.Σ.Κ.Ε. επισημαίνει ότι έχει επανειλημμένα ζητήσει εγγράφως από την Ιερά Σύνοδο να παρίσταται εκπρόσωπός του, όταν συζητούνται θέματα που αφορούν τον εφημεριακό κλήρο, αλλά μέχρι σήμερα ουδεμία απάντηση υπήρξε. 

Στο θέμα της αναδοχής ή υιοθεσίας παιδιών από ομόφυλα ζευγάρια ο Ι.Σ.Κ.Ε. συντάσσεται με την άποψη της Ιεράς Συνόδου ότι «κάθε μορφή (τεκνοθεσίας ή αναδοχής), που αντίκειται στην ευαγγελική διδασκαλία και στις παραδόσεις του λαού μας σε ό,τι αφορά στον ιερό θεσμό της οικογένειας και του γάμου, δεν μπορεί να έχει την αποδοχή της Εκκλησίας». 

Με τον στυλοβάτη του Έθνους την πολύτεκνη οικογένεια ασχολήθηκε στη συνέχεια το Δ.Σ. και ενέταξε στον προγραμματισμό του συνάντηση με το Δ.Σ. της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος. 

Το Δ.Σ. αφουγκραζόμενο την αγωνία των αδιόριστων θεολόγων θα απευθύνει και εγγράφως αίτημα προς την Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος για αξιοποίησή τους στο πολύπλευρο και πολυδιάστατο έργο που επιτελεί η Εκκλησία μας. 

Το πρόβλημα των νέων που επιθυμούν να εισέλθουν στις τάξεις του Ιερού Κλήρου, αλλά δυσκολεύονται ή και αδυνατούν να βρουν σε αυτή την ευλογημένη επιλογή και πορεία συνοδοιπόρους γυναίκες, συζύγους και κατόπιν διακόνισσες και πρεσβυτέρες, απασχόλησε το Δ.Σ., το οποίο αποφάσισε να προτείνει την πραγματοποίηση συνεδρίου πανελλαδικής εμβέλειας για γόνιμο προβληματισμό και εξεύρεση λύσης στο συγκεκριμένο θέμα. 

Πριν την ολοκλήρωση της συνεδρίασης, τα μέλη του Δ.Σ. υποδέχθηκαν τον Γενικό Γραμματέα Θρησκευμάτων του Υπουργείου Παιδείας κ. Γεώργιο Καλαντζή. Η συνάντηση του Γενικού Γραμματέα με το Δ.Σ. του Ι.Σ.Κ.Ε. διεξήχθη σε πολύ καλό κλίμα. Συζητήθηκαν θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του και απασχολούν τον Εφημεριακό Κλήρο της Εκκλησίας της Ελλάδος. 

ΕΚ ΤΟΥ Ι.Σ.Κ.Ε.

Δεν υπάρχουν σχόλια: