Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Τετάρτη, 1 Μαρτίου 2017

Ἐκοιμήθη ὁ Πρωτοπρεσβύτερος Πλάτων Γκιάλης, Ἐφημέριος τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Ματθαίου Κοφινᾶ.

Ἐξεδήμησε σήμερον 1 Μαρτίου 2017 τό πρωί ὁ Πρωτοπρεσβύτερος Πλάτων Γκιάλης, Ἐφημέριος τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Ματθαίου Κοφινᾶ.

Ὁ Ἱερεύς διεκρίνετο διά τήν αὐθεντικότητα καί ὁλοκάρδιον διάθεσιν διακονίας του πρός πάντα ἄνθρωπον, τήν ὁποίαν ἐξεδήλωνε πρωτοστατῶν εἰς τήν ἐπιτέλεσιν τῶν καθηκόντων, τά ὁποῖα τοῦ ἀνέθετεν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης.

Διά τούς λόγους αὐτούς ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μᾶρκος τοῦ ἀπένειμε τό ὀφφίκιον τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου κατά τήν ἡμέραν τοῦ Μνημοσύνου τοῦ Χειροτονήσαντος αὐτόν μακαριστοῦ Μητροπολίτου Χίου Χρυσοστόμου Γιαλούρη καί τόν Σταυρόν τοῦ Ἁγίου Ἰσιδώρου κατά τήν ἑορτήν τοῦ Ἁγίου Ματθαίου.

Ὁ π. Πλάτων Γκιάλης υἱός Ἱερέως καί οἰκογενειάρχης, εἶχε λάβει τό ὄνομα τοῦ Ἱερομάρτυρος καί Ἐθνομάρτυρος Μητροπολίτου Χίου Πλάτωνος Φραγκιάδου, ἐχειροτονήθη δέ κατά τήν διάρκειαν Θ. Λειτουργίας (10.4.1971), ἡ ὁποία ἐτελέσθη πρό τῆς σκοτεινῆς φυλακῆς τοῦ Κάστρου.

Διηκόνησεν τήν Ἐκκλησίαν ὡς Διάκονος εἰς τούς Ἱ. Ναούς Ἁγ. Ἰωάννου Προδρόμου καί Ἁγίου Ἰωάννου Θεολόγου πόλεως Χίου καί ὡς Πρεσβύτερος εἰς τούς Ἱ. Ναούς Ἁγίου Μάμαντος Ἀφροδισίων, Ταξιαρχῶν Νενητουρίων, Ἁγίου Γεωργίου Πιτυοῦντος, Ἀναλήψεως Σωτῆρος Χριστοῦ Βουνοῦ καί ἀπό τήν 1.11. 1975 εἰς τόν Ἱ. Ναόν Ἁγίου Ματθαίου Κοφινᾶ.

Ὁ Θεός ἐκάλεσε τόν συνεπῆ εἰς τάς ἐντολάς Του αὐτόν Λευίτην τήν ὥρα τῆς διακονίας τῶν γευμάτων ἀγάπης τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Ἡ Ἐξόδιος Ἀκολουθία θά τελεσθῇ Ἀρχιερατικῶς αὔριον Πέμπτην 2αν Μαρτίου 2017 καί ὥραν 16.00΄ εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ματθαίου Κοφινᾶ πόλεως Χίου.

( ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ)

Δεν υπάρχουν σχόλια: