Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Παρασκευή, 24 Απριλίου 2015

Βιβλίο για την Ιερά Μονή Πέρα Παναγιάς Καρδαμύλων

Βιβλίο για την Ιερά Μονή Πέρα Παναγιάς στο χωριό Καρδάμυλα της βορειοανατολικής Χίου από τους μαθητές της Β΄ Τάξης του Λιβανείου Γυμνασίου Καρδαμύλων στα πλαίσια του μαθήματος των Βιωματικών Δράσεων

Οι μαθητές της Β΄ Τάξης του σχολείου μας εκπόνησαν κατά τη διάρκεια του Α΄ Τριμήνου του σχολικού έτους 2014–2015 στα πλαίσια του του νέου μαθήματος με την επωνυμία Βιωματικές Δράσεις ένα σε εκλαϊκευμένη μορφή και σε απλή από όλους κατανοητή γλώσσα γραμμένο 16 σελίδων βιβλίο με την καθοδήγηση του Θεολόγου Καθηγητή τους κ. Καρατζά Κωνσταντίνου. Το αποτέλεσμα της συλλογικής αυτής προσπάθειας των παιδιών έρχεται να καλύψει ένα σημαντικό κενό που υπήρχε στην χιακή εκκλησιαστική ιστοριογραφία. Για πρώτη φορά συντάχθηκε αυτοτελές βιβλίο, που αφορά την Ιερά Μονή Πέρα Παναγιάς Καρδαμύλων, η οποία σήμερα δεν είναι σε λειτουργία και είναι παρεκκλήσιο του Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής Άνω Καρδαμύλων. Για το μοναστήρι μέχρι σήμερα υπήρχαν σποραδικές μόνο αναφορές σε διάφορα συγγράμματα, άρθρα χιώτικων εφημερίδων και περιοδικών. 

Από τις βιβλιογραφικές αυτές αναφορές, κάποιες από τις οποίες είναι εκτενείς, και από μια συνέντευξη που πήραν στους χώρους της Μονής από τον π. Παντελεήμονα Βώλο, εφημέριο του Ιερού Ναού Τιμίου Σταυρού Ράχης Καρδαμύλων, άντλησαν οι μαθητές το απαραίτητο υλικό για τη σύνταξη της παρούσας εργασίας τους. Η έρευνα και η σύνταξη της εργασίας ξεκίνησε με το χωρισμό σε τέσσερις ομάδες των δεκαπέντε συνολικά μαθητών της τάξης και πραγματοποιήθηκε εξολοκλήρου μέσα στην σχολική αίθουσα. Αξίζει να αναφέρουμε ότι, η ενασχόληση με την Ιερά Μονή Πέρα Παναγιάς ήταν επιλογή των ιδίων των παιδιών, μιας και τα περισσότερα απ’ αυτά κατοικούν στα Καρδάμυλα. 

Την εκτύπωση και βιβλιοδεσία των βιβλίων ανέλαβε ο εκδοτικός οίκος άλφα πι του Γιάννη Ν. Παληού. 

Όσον αφορά τώρα στο κόστος έκδοσης αυτό καλύφθηκε από το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ιερού Ναού Τιμίου Σταυρού Ράχης Καρδαμύλων και από τον Σύλλογο Γονέων του Σχολείου μας. Όλους τους παραπάνω τους ευχαριστούμε θερμά. 

Είμαστε βέβαιοι ότι η παρούσα ομαδική εργασία θα αποτελέσει παράδειγμα και πηγή έμπνευσης και θα ενθαρρύνει κι άλλες τέτοιου είδους μαθητικές δράσεις, που αποσκοπούν στη διατήρηση της παράδοσής μας και στην ευαισθητοποίηση των μαθητών για τα μνημεία του τόπου τους. Θα συμβάλει, επίσης, στην ενίσχυση των προσπαθειών που γίνονται για την προβολή της ιστορικής παράδοσής του νησιού μας και το άνοιγμα του δημοσίου σχολείου στην κοινωνία. 

Γεώργιος Κοντός                    Κωνσταντίνος Γεωργ. Καρατζάς
Διευθυντής του Λιβανείου     Θεολόγος Καθηγητής– ΜΑ Ιστορίας
Γυμνασίου Καρδαμύλων

Δεν υπάρχουν σχόλια: