Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Πέμπτη, 9 Αυγούστου 2012

ΜΝΗΜΗ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ε’

Ο Πατριάρχης Κωνσταντίνος Ε΄, κατά κόσμο Κωνσταντίνος Βαλιάδης, γιός ιερέα - δημοδιδάσκαλου, γεννήθηκε στη Βέσσα της Χίου 1833.Τά πρώτα γράμματα τα έμαθε από τον πατέρα του. Ακολούθως εισήχθη στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης. Αποφοίτησε αριστούχος το 1857 για να συνεχίσει στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Στρασβούργο, την Ελβετία κα τη Χαϊδελβέργη. Ακολούθησε τον θείο του τον Αμάσειας Σωφρόνιο στη Κωνσταντινούπολη. Χειροτονήθηκε διάκος το 1864. Γραμματέας της Ιεράς Συνόδου το 1872. Ιερεύς το 1874, Εξελέγη Μητροπολίτης Μυτιλήνης το 1876, Εφέσου το 1893. Ανήλθε στον Οικουμενικό Θρόνο το 1897. Επί αρχιερατείας του, εξεδόθη η Καινή Διαθήκη στο αρχαίο κείμενο σαν επίσημη έκδοση του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον για το κήρυγμα, την Βυζαντινή μουσική και προβλήματα σχέσεων του θρόνου με το Πατριαρχείο Αντιοχείας και την Αγγλικανική εκκλησία. Και όμως, ντροπή και απρέπεια για αντιπρόσωπους του Θεού της Αγάπης και της Συγχώρεσης. Την Μεγάλη Εβδομάδα του 1901, συνεπεία ενδοεκκλησιαστικών ερίδων, ομάδα αντιμαχόμενων Μητροπολιτών, ζήτησαν από την Υψηλή Πύλη και πέτυχαν με αυτοκρατορικό διάταγμα, την παύση του Πατριάρχη, ανήμερα Μεγάλης Παρασκευής του 1901. Μετά από αυτά τα τραγικά γεγονότα, αποσύρθηκε στη Χάλκη, όπου πέθανε ξεχασμένος το 1914. 

Από, ότι με πληροφόρησε ο φίλος μου καπετάν Δημήτρης Μελαχροινούδης, εδώ και αρκετό καιρό, στην γενέτειρα του, παραμένει αποθηκευμένη και ξεχασμένη, προτομή (Δωρεά επιτυχημένου τέκνου της Βέσσας.) αυτού του τόσο αδικημένου, εν ζωή πνευματικού ανθρώπου και Πατριάρχη. Ο καλός μου φίλος, δεν γνωρίζει τους λόγους για τους οποίους δεν έχουν γίνει η τοποθέτηση και ο αγιασμός των εγκαινίων της προτομής. Βέβαια, αυτό, δεν είναι πρωτόγνωρο στο Μυροβόλο νησί μας. Ας μη ξεχνάμε πως η προτομή του «Πανέλληνα και πρωτοπόρου Ευρωπαίου Οραματιστή και ήρωα της Αντίστασης Κώστα Δ. Περρίκου», απουσιάζει επιδεικτικά από τον «Κήπο της Χίου» 

Και τα δυο ατυχή περιστατικά, θυμίζουν το γιοφύρι της Άρτας. 

Ζω μόνιμα, μακριά από το νησί μας, Δεν γνωρίζω ανθρώπους για να αποταθώ. Μόνος τρόπος και όπλο μου, είναι τα φιλόξενα ηλεκτρονικά ΜΜΕ και ο Τύπος της Χίου. Καλό θα είναι ο Σεβασμιότατος Χίου Μάρκος, με αγάπη και την πειθώ του λόγου που τον διακρίνει να παρέμβει ώστε με την αναμενόμενη επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη στη Χίο μας, να λάβει δικαίωση η μνήμη αυτού του τόσο αδικημένου Χιώτη Ιεράρχη. 

Αν κάπου κάνω λάθος ή είμαι λάθος πληροφορημένος, ζητώ με θάρρος και παρρησία, δημόσια συγνώμη Η πρόθεση μου καλή. Ας μη ξεχνάμε ότι .... ο σκοπός αγιάζει τα μέσα... ! Η αίσια ευθέτηση του θέματος, και η ανάδειξη του Χιώτη Πατριάρχη είναι προβολή για το νησί μας. 

Να πως χαρακτήριζε τον Βεσσιανό Πατριάρχη το 1950, Ο Θυατείρων Γερμανός (Στρηνόπουλος) .

«Κωνσταντῖνος ὁ Ε´, καὶ ὡς Ἱεράρχης καὶ ὡς Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης, ἀπεδείχθη ἄξιος τῆς Ἐκκλησίας, ἥτις ἀνέδειξεν αὐτόν. Δὲν ἀνῆκεν εἰς τὰς χειμαρρώδεις ἐκείνας φύσεις, κι᾽ ὁποῖαι διὰ τῶν ἐκτάκτων, ἀλλ᾽ ἀσταθμήτων πολλάκις ἐκρήξεών των, καταπλήσσουν πρὸς στιγμήν, βαθύτερον ὅμως ἐξεταζόμεναι ἐλάχιστα ἀφίνουν ἴχνη τῆς διαβάσεώς των. 

Κωνσταντῖνος ὁ Ε´ κατηνάλωσε μακρὰ ἔτη τῆς ζωῆς του εἰς τὴν πνευματικὴν καὶ ἐκκλησιαστικὴν μόρφωσιν. Χαρακτῆρος ἠπίου, τὸ ἐπισκοπικὸν ἔργον ἀντελήφθη ὄχι ὡς δεσποτικὸν ἀξίωμα, ἀλλ᾽ ὡς διακονίαν Χριστοῦ καὶ τὴν διακονίαν του, συμφώνως πρὸς τὴν ἐντολὴν τοῦ Ἀποστόλου «ἐπληροφόρησε» πάντοτε. Ἠγαπήθη λίαν εἰς ἀμφοτέρας τὰς Μητροπόλεις τὰς ὁποίας ἐποίμανε, καὶ ὡς Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης ἐγνώριζε νὰ βαστάζῃ ὑψηλὰ τὸ Πατριαρχικὸν ἀξίωμα. Νῦν, ὅτε ὁ τότε τὴν Ἐκκλησίαν Κωνσταντινουπόλεως ἀνακυκῶν σάλος ἐκόπασε, δύναταί τις ἀφόβως νὰ εἴπῃ, ὅτι Κωνσταντίνος ὁ Ε´ κατέχει διακεκριμένην θέσιν ὡς λόγιος καὶ αξιοπρεπής, και ευσεβής καὶ ἐνάρετος Ἱεράρχης».

Μιχάλης Γ. Καριάμης 
Συνταξ. Πλοίαρχος Ε. Ν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: