Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 12 χρόνια (2008-2020) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου 2009

Τρίτη Συνεδρία της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος


Συνῆλθε σήμερα Τετάρτη, 14 Ὀκτωβρίου 2009, στήν τρίτη τακτική Συνεδρία Της ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὑπό τήν Προεδρία τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου, στήν Αἴθουσα Συνεδριῶν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας.


Μετά τήν προσευχή ἀνεγνώσθη ὁ Κατάλογος τῶν συμμετεχόντων Ἱεραρχῶν καί διεπιστώθη ἡ ἀπουσία τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν Λαγκαδᾶ κ. Σπυρίδωνος, Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Δαμασκηνοῦ, Παραμυθίας, Φιλιατῶν καί Γηρομερίου κ. Τῖτος καί Μηθύμνης κ. Χρυσόστομος, οἱ ὁποῖοι ἀπουσίασαν ᾐτιολογημένα.

Κατόπιν ἐπικυρώθηκαν τά Πρακτικά τῆς χθεσινῆς Συνεδρίας.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φιλίππων, Νεαπόλεως καί Θάσου κ. Προκόπιος εἰσηγήθηκε τό θέμα «Ὁ περί Ἐκκλησιαστικῶν Δικαστηρίων Νόμος». Ὁ Σεβασμιώτατος Εἰσηγητής ἀναφέρθηκε μέ σύντομη ἱστορική καί κριτική θεώρηση στό «Σχέδιον Νόμου γιά τά Ἐκκλησιαστικά Δικαστήρια», στά ἐπίσημα κείμενα (ὑπομνήματα, γράμματα, ἔγγραφα) πού ἀκολούθησαν τό πιό πάνω Σχέδιο Νόμου καί στά σχετικά μέ τόν ἰσχύοντα Νόμο 5383/1932 «Περί Ἐκκλησιαστικῶν Δικαστηρίων καί τῆς πρό αὐτῶν διαδικασίας». Μετά τήν ἐμπεριστατωμένη αὐτή ἀνάλυση, ὁ Σεβασμιώτατος πρότεινε νά ἀποσυρθεῖ τό ἐν ἐκκρεμότητι Σχέδιο Νόμου καί νά ἐπιδιωχθεῖ ἡ τροποποίηση τοῦ Νόμου 5383/1932, «διά τῆς συμπληρώσεως καί διορθώσεως τῶν διατάξεων ἐκείνων, αἱ ὁποῖαι προῆλθαν ὑπό τόν ἐπηρεασμόν πολιτειοκρατικῶν ἀντιλήψεων καί ἀφοροῦν εἰς τήν ἐσωτερικήν ζωήν τῆς Ἐκκλησίας, ἐντός τοῦ συνταγματικοῦ πλαισίου πάντοτε, τό ὁποῖον δασφαλίζει τήν ἐσωτερικήν αὐτοτέλειαν τῆς Ἐκκλησίας». Ἄν αὐτο δέν εἶναι δυνατόν, τότε «νά ἀρχίσῃ ἡ γνησία διαδικασία συντάξεως νέου Σχεδίου περί τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Δικαστηρίων καί τῆς ἐνώπιον αὐτῶν διαδικασίας».

Κατά τήν 11η πρωινή, ὁ Μακαριώτατος καί τά Μέλη τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου, μετέβησαν στό Ἑλληνικό Κοινοβούλιο, ὅπου τέλεσαν τόν Ἁγιασμό γιά τήν ἔναρξη τῶν ἐργασιῶν τῆς νέας Βουλευτικῆς Περιόδου καί τήν ὁρκωμοσία τῶν νέων Βουλευτῶν.

Κατά τό δεύτερο μέρος τῆς σημερινῆς Συνεδρίας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φιλίππων κ. Προκόπιος, συνέχισε τήν ἀνάγνωση τῆς Εἰσηγήσεώς του. Ἐπί τῆς εἰσηγήσεως ἀκολούθησε εὐρεία συζήτηση, στήν ὁποία ἔλαβαν μέρος οἱ Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Ἰωαννίνων κ. Θεόκλητος, Θεσσαλονίκης κ. Ἄνθιμος, Ἠλείας κ. Γερμανός, Ζακύνθου κ. Χρυσόστομος, Ξάνθης καί Περιθεωρίου κ. Παντελεήμων, Περιστερίου κ. Χρυσόστομος, Καλαβρύτων καί Αἰγιαλείας κ. Ἀμβρόσιος, Σταγῶν καί Μετεώρων κ. Σεραφείμ, Δημητριάδος καί Ἁλμυροῦ κ. Ἰγνάτιος, Σερρῶν καί Νιγρίτης κ. Θεολόγος, Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱερόθεος καί Παροναξίας κ. Καλλίνικος. Οἱ Σεβασμιώτατοι ἀφ’ ἑνός μέν συνεχάρησαν τόν Εἰσηγητή γιά τήν ἐμπεριστατωμένη καί ὁλοκληρωμένη Εἰσήγησή του, ἀφ’ ἑτέρου δέ ἐξέφρασαν τίς ἀπόψεις τους στό σοβαρό θέμα τῆς ἀπονομῆς τῆς δικαιοσύνης στούς Κληρικούς.

Ὁ Σεβασμιώτατος Εἰσηγητής ἔδωσε τίς ἀπαραίτητες ἐπεξηγήσεις καί σχετικές ἀπαντήσεις.

Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας ἀποφάσισε νά ἐξουσιοδοτηθεῖ ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος, ὥστε νά συγκροτήσει μία Ἐπιτροπή γιά τήν μελέτη τοῦ τρόπου ἀπονομῆς τῆς δικαιοσύνης στούς Κληρικούς καί Μοναχούς, μέσα στά πλαίσια πού χαράσουν οἱ Ἱεροί Κανόνες καί οἱ Νόμοι τῆς Πολιτείας.

Ἀκολούθως ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φιλίππων, Νεαπόλεως καί Θάσου κ. Προκόπιος, εἰσηγήθηκε τό θέμα : «Ἡ διάταξις τῆς παραγράφου 8 (περί διαθεσιμότητος Μητροπολιτῶν) τοῦ ἄρθρου 34 τοῦ Ν. 590/1977 "Περί Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος"» καί πρότεινε τήν κατάργηση τῆς διατάξεως τῆς παραγράφου 8 τοῦ ἄρθρου 34 τοῦ Νόμου 590/1977, ὡς ἀντικανονικῆς καί ἀντισυνταγματικῆς καί ἡ Ἱεραρχία ὁμοθύμως καί ὁμοφώνως ἀπεδέχθη τήν πρόταση.

Ἔπειτα ἀπό σχετικό θέμα πού ἀπασχόλησε τήν Ἱερά Σύνοδο τῆς Ἱεραρχίας, ἀνακοινώνεται ὅτι τά μητροπολιτικά αὐτοκίνητα δέν εἶναι κρατικά ὀχήματα, ἀνήκουν ἰδιοκτησιακά στίς Ἱερές Μητροπόλεις καί ἑπομένως συντηροῦνται καί κινοῦνται ἀπό τόν εἰδικό Κωδικό τοῦ Προϋπολογισμοῦ τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων καί ὄχι ἀπό κρατικές δαπάνες. Μερικά αὐτοκίνητα παραχωρήθηκαν στό παρελθόν ἀπό τήν Πολιτεία σέ μερικές Ἱερές Μητροπόλεις, πρός διευκόλυνση τοῦ φιλανθρωπικοῦ ἔργου τους (Ἱδρύματα, κατασκηνώσεις κ.λπ.), ἀλλά καί αὐτῶν τῶν ὀχημάτων ἡ συντήρηση καί κίνηση ἐπιβαρύνει τόν προϋπολογισμό τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων.

Στή συνέχεια, τό Σῶμα προχώρησε στήν πλήρωση τῶν ὑπολοίπων τεσσάρων θέσεων Βοηθῶν Ἐπισκόπων τοῦ Νόμου 1951/1991, οἱ ὁποῖες κατενεμήθησαν με χθεσινή Ἀπόφαση τῆς Ἱεραρχίας, στίς Ἱερές Μητροπόλεις Ἀργολίδος, Θεσσαλιώτιδος καί Φαναριοφερσάλων, Μεγάρων καί Σαλαμῖνος καί Μονεμβασίας καί Σπάρτης.

Γιά τήν πλήρωση τῆς θέσεως Βοηθοῦ Ἐπισκόπου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀργολίδος, μέ τόν τίτλο τῆς πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Ἐπισκοπῆς Ἐπιδαύρου, ἐπί συνόλου 71 ψηφισάντων ἔλαβαν :

1) Ἀρχιμανδρίτης κ. Καλλίνικος Κορομπέσης ψήφους 58,

2) Ἀρχιμανδρίτης κ. Χρυσόστομος Παπουλέσης ψήφους 0,

3) Ἀρχιμανδρίτης κ. Ἐπιφάνιος Δημητρίου ψήφον 1,

Εὑρέθησαν καί 11 λευκές καί 1 ἄκυρη ψῆφος.

Βοηθός Ἐπίσκοπος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀργολίδος, μέ τόν τίτλο τῆς πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Ἐπισκοπῆς Ἐπιδαύρου, ἐκλέγεται ὁ Ἀρχιμανδρίτης κ. Καλλίνικος Κορομπέσης.

Γιά τήν πλήρωση τῆς θέσεως Βοηθοῦ Ἐπισκόπου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλιώτιδος καί Φαναριοφερσάλων, μέ τόν τίτλο τῆς πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Ἐπισκοπῆς Ρεντίνης, ἐπί συνόλου 71 ψηφισάντων ἔλαβαν :

1) Ἀρχιμανδρίτης κ. Σεραφείμ Καλογερόπουλος ψήφους 48,

2) Ἀρχιμανδρίτης κ. Τιμόθεος Μανωλέας ψήφους 0,

3) Ἀρχιμανδρίτης κ. Φιλήμων Πατεράκης ψήφους 0,

Εὑρέθησαν καί 22 λευκές καί 1 ἄκυρη ψῆφος.

Βοηθός Ἐπίσκοπος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλιώτιδος καί Φαναριοφερσάλων, μέ τόν τίτλο τῆς πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Ἐπισκοπῆς Ρεντίνης, ἐκλέγεται ὁ Ἀρχιμανδρίτης κ. Σεραφείμ Καλογερόπουλος.

Γιά τήν πλήρωση τῆς θέσεως Βοηθοῦ Ἐπισκόπου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μονεμβασίας καί Σπάρτης, μέ τόν τίτλο τῆς πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Ἐπισκοπῆς Ἀνδρούσης, ἐπί συνόλου 71 ψηφισάντων ἔλαβαν :

1) Ἀρχιμανδρίτης κ. Θεόκτιστος Κλουκίνας ψήφους 37,

2) Ἀρχιμανδρίτης κ. Ἀλέξιος Ψωΐνος ψήφους 22,

3) Ἀρχιμανδρίτης κ. Θεόκλητος Μέντης ψήφους 4,

Εὑρέθησαν καί 6 λευκές καί 2 ἄκυρες ψῆφοι.

Βοηθός Ἐπίσκοπος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μονεμβασίας καί Σπάρτης, μέ τόν τίτλο τῆς πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Ἐπισκοπῆς Ἀνδρούσης, ἐκλέγεται ὁ Ἀρχιμανδρίτης κ. Θεόκτιστος Κλουκίνας.

Γιά τήν πλήρωση τῆς θέσεως Βοηθοῦ Ἐπισκόπου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μεγάρων καί Σαλαμῖνος, μέ τόν τίτλο τῆς πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Ἐπισκοπῆς Ἐλευσῖνος, ἐπί συνόλου 71 ψηφισάντων ἔλαβαν :

1) Ἀρχιμανδρίτης κ. Δωρόθεος Μουρτζοῦκος ψήφους 51,

2) Ἀρχιμανδρίτης κ. Τιμόθεος Λαϊβερᾶς ψήφους 5,

3) Ἀρχιμανδρίτης κ. Σίμων Δημογέροντας ψήφους 0,

Εὑρέθησαν καί 14 λευκές καί 1 ἄκυρη ψῆφος.

Βοηθός Ἐπίσκοπος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μεγάρων καί Σαλαμῖνος, μέ τόν τίτλο τῆς πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Ἐπισκοπῆς Ἐλευσῖνος, ἐκλέγεται ὁ Ἀρχιμανδρίτης κ. Δωρόθεος Μουρτζοῦκος.

Μετά τήν ὁλοκλήρωση τῶν ψηφοφοριῶν, ἀκολούθησε τό Μικρό Μήνυμα τῶν τεσσάρων νεοεκλεγέντων Βοηθῶν Ἐπισκόπων.

Ἔπειτα καί κατά τήν κρατοῦσα Ἐκκλησιαστική Τάξη, οἱ ἐψηφισμένοι Θεοφιλέστατοι Ἐπίσκοποι, ἔδωσαν τό Μέγα Μήνυμα ἐντός τοῦ Καθολικοῦ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Πετράκη, χοροστατοῦντος τοῦ Μακαριωτάτου Προέδρου, Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου, ἐπί παρουσίᾳ πολλῶν Ἱεραρχῶν, Κληρικῶν καί Λαϊκῶν Χριστιανῶν.

Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας θά συνεχίσει τίς ἐργασίες Της αὔριο, τήν 9η πρωινή.

Ἡ Ἐπιτροπή Τύπου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας

Δεν υπάρχουν σχόλια: