Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 14 χρόνια (2008-2022) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἦχος πλ. δ'. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2008

Επιστολή στον ΥπΕΠΘ για το μάθημα των θρησκευτικών

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΛΗΡΙΚΩΝ
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ
822 00 ΒΡΟΝΤΑΔΟΣ

Βροντάδος 12 Σεπτεμβρίου 2008
Αρ. Πρωτ.: 28


Προς: Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
κ. Ευρυπίδη Στυλιανίδη

Κοινοποίηση:
Ιερά Μητρόπολη Χίου
Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος
Βουλευτές Χίου
Ιερό Σύνδεσμο Κληρικών Ελλάδος
Ένωση Συνδέσμων Κληρικών Κρήτης
Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων
Μ.Μ.Ε. Χίου
Μ.Μ.Ε. Αθηνών

Κύριε Υπουργέ,
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών στην συνεδρία της 9/9/2008 συζήτησε το θέμα του μαθήματος των Θρησκευτικών και αποφάσισε ομόφωνα:
Ο Σύνδεσμος συμμερίζεται τις απόψεις επί του θέματος αυτού της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, του Ιερού Συνδέσμου Κληρικών Ελλάδας, των Θεολογικών Σχολών, της Πανελλήνιας Ένωσης Θεολόγων. Θέση μας είναι ότι το μάθημα των Θρησκευτικών είναι για τον Έλληνα Ορθόδοξο μαθητή υποχρεωτικό, σύμφωνα με τη σχετική διάταξη του άρθρου 16, παρ. 2 του ισχύοντος Συντάγματος και διδάσκεται σε όλες τις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τα επίσημα υποχρεωτικά αναλυτικά ωρολόγια προγράμματα που έχουν καθορισθεί από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Ο Σύνδεσμος Κληρικών Χίου σας ζητά σε συνέχεια των τηλεοπτικών σας δηλώσεων να διευκρινιστεί με νέα εγκύκλιο ότι παραμένει σε ισχύ η αρχική εγκύκλιος του 2002 (υπ’ αριθμ. 61723/Γ2/ 13.6.2002) και ότι το μάθημα των Θρησκευτικών είναι υποχρεωτικό για τους ορθοδόξους μαθητές.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια: