Τετάρτη, 2 Μαρτίου 2011

"...οι γάμοι ασχέτων συγγενείας αίματος ανδρογύνων, εχόντων τον αυτόν ανάδοχον, υπάρχωσιν από του νυν απροφασίστως ακώλυτοι και ανεμπόδιστοι...»

Δεν υπάρχουν σχόλια: