ναστάσεως ἡμέρα λαμπρυνθῶμεν Λαοί, Πάσχα Κυρίου, Πάσχα· ἐκ γὰρ θανάτου πρὸς ζωήν, καὶ ἐκ γῆς πρὸς οὐρανόν, Χριστὸς ὁ Θεός, ἡμᾶς διεβίβασεν, ἐπινίκιον ᾄδοντας. Καθαρθῶμεν τὰς αἰσθήσεις, καὶ ὀψόμεθα, τῷ ἀπροσίτῳ φωτὶ τῆς ἀναστάσεως, Χριστὸν ἐξαστράπτοντα, καί, Χαίρετε, φάσκοντα, τρανῶς ἀκουσόμεθα, ἐπινίκιον ᾄδοντες. Οὐρανοὶ μὲν ἐπαξίως εὐφραινέσθωσαν, γῆ δὲ ἀγαλλιάσθω, ἑορταζέτω δὲ κόσμος, ὁρατός τε ἅπας καὶ ἀόρατος· Χριστὸς γὰρ ἐγήγερται, εὐφροσύνη αἰώνιος. «ναστάσεως ἡμέρα λαμπρυνθῶμεν Λαοί, Πάσχα Κυρίου, Πάσχα· ἐκ γὰρ θανάτου πρὸς ζωήν, καὶ ἐκ γῆς πρὸς οὐρανόν, Χριστὸς ὁ Θεός, ἡμᾶς διεβίβασεν, ἐπινίκιον ἄδοντας».Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας, καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι, ζωὴν χαρισάμενος. ναστὰς ὁ Ἰησοῦς ἀπὸ τοῦ τάφου καθὼς προεῖπεν, ἔδωκεν ἡμῖν τὴν αἰώνιον ζωὴν καὶ μέγα ἔλεος.
Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΧΙΟΥ

Γυναικείες:
1) Νέα Μονή, έτος ίδρυσης 1042, Καρυές
2) Αγίου Μηνά, έτος ίδρυσης 1586, Νεοχώρι
3) Κοιμήσεως Θεοτόκου Πλακιδιωτίσσης, έτος ίδρυσης 1625, Καλλιμασιά
4) Αγίας Ματρώνης Χαλάνδρων, έτος ίδρυσης 1660, Μέσα Διδύμα
5) Αγίων Αναργύρων, έτος ίδρυσης 17ος αιώνας, Θυμιανά
6) Ταξιαρχών, έτος ίδρυσης 1844, Νένητα
7) Αγίου Στεφάνου, έτος ίδρυσης 1880, Βροντάδος
8) Αγίου Γεωργίου, έτος ίδρυσης 19ος αιώνας, Πυργί
9) Αγίου Κωνσταντίνου, έτος ίδρυσης 1901, Θυμιανά
10) Παναγίας Βοηθείας, έτος ίδρυσης 1930, Χίος
11) Αγίας Σκέπης, έτος ίδρυσης 1935, Χαλκειός
12) Ευαγγελισμού Θεοτόκου, έτος ίδρυσης 1962, Οινούσσες
Ανδρικές:
1) Αγίου Μάρκου, έτος ίδρυσης 1700, Καρυές
2) Αγίων Πατέρων, έτος ίδρυσης 1570, Καρυές
3) Ζωοδόχου Πηγής Βρεττού, έτος ίδρυσης 18ος αιώνας, Αρμόλια
4) Μυρτιδιωτίσσης, έτος ίδρυσης 1887, Βροντάδος
Διαλυμένες:
1) Τιμίου Προδρόμου Μουνδών, έτος ίδρυσης 1582
2) Ζωοδόχου Πηγής Κουρνά, έτος ίδρυσης 17ος αιώνας
3) Κοιμήσεως Θεοτόκου Ψαρών, έτος ίδρυσης 18ος αιώνας
4) Πέρα Παναγιάς Καρδαμύλων, έτος ίδρυσης 1920Κωνσταντίνου Γ. Καρατζά: Ιστορία της Ι. Μονής των Αγίων Μηνά, Βίκτωρος και Βικεντίου της Χίου Α' έκδοση, Β' έκδοση, Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία
Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Πλακιδιωτίσσης
Ιερά Μονή Αγίας Ματρώνης Χαλάνδρων
Ιερά Μονή Αγίων Αναργύρων

www.panoramio.com
Ιερά Μονή Ταξιαρχών Νενήτων
www.panoramio.com
από Giannis Misetzis
Ιερά Μονή Αγίου Στεφάνου
www.panoramio.com
από Giannis Misetzis
Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Πυργί
www.panoramio.com
από Giannis Misetzis
Ιερά Μονή Αγίου Κωνσταντίνου
www.panoramio.com
από Giannis Misetzis
Ιερά Μονή Παναγίας Βοηθείας
από Giannis Misetzis 
Ιερά Μονή Αγίας Σκέπης
www.panoramio.com
από Giannis Misetzis
Ιερά Μονή Ευαγγελισμού Θεοτόκου Οινουσσών
Ιερά Μονή Αγίου Μάρκου
Ιερά Μονή Αγίων Πατέρων


Δείτε ακόμη: www.panoramio.com/_Άγιοι Πατέρες
Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής Βρεττού
www.panoramio.com
από Giannis Misetzis
Ιερά Μονή Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης
Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Μουνδών

www.panoramio.com
από Giannis Misetzis


Εργασία μαθητών Μουσικού Γυμνασίου Χίου
(μάθημα Θρησκευτικών - καθηγητής Κ. Καρατζάς)

Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Ψαρών
Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής Κουρνά Καρυών